Diabetes (cukrovka) II. typu

18.3.2012 , Zuzana Boučková

diabetes-ii.-typu.jpg - kopie
diabetes-ii.-typu.jpg - kopie
Diabetes mellitus II. typu čiže cukrovka druhého typu je civilizačná choroba, ktorá je vyvolaná zlým životným štýlom a svoju úlohu tu zohráva aj dedičnosť. Diabetes mellitus II. typu spôsobuje najskôr poškodenie obličiek a poruchy zraku. Liečba diabetu mellitu II. typu spočíva v zmene jedálnička, dostatočné fyzickej aktivite a farmakoterapii.

Diabetes II. typu

Diabetes II. typu, alebo cukrovka 2.typu, je ochorenie, s ktorým sa v poslednej dobe stretávame čoraz častejšie. Tvorí zhruba 90% všetkých diagnostikovaných prípadov cukrovky na celom svete a postihuje predovšetkým jedincov nad 45 rokov. V dnešnej dobe sa však s týmto ochorením stretávame už u detí a dospievajúcich. Diabetes mellitus 2. typu patrí medzi takzvané civilizačné choroby, ktorých výskyt ide ruka v ruke s pokrokom. Preto sa predovšetkým v euroamerickej spoločnosti stáva pomerne zásadným problémom. Za jeho vznik môže hlavne nedostatok pohybu, zlé stravovacie návyky, a z nich plynúca nadváha.

Príčina vzniku diabetu II. typu

Podstatou vzniku diabetu II. typu je relatívny nedostatok inzulínu, hormónu, ktorý je zodpovedný za prenos glukózy z krvi do buniek. Na rozdiel od diabetu I. typu je produkcia inzulínu v Beta bunkách zachovaná, avšak je narušený rytmus vylučovania tohto hormónu, hlavne teda po jedle. Zároveň je u diabetu II. typu prítomna tzv. inzulínová rezistencia, kedy je citlivosť tkanív voči inzulínu znížená. Preto hladina glukózy v krvi vzrastá a vzniká takzvaná hyperglykémia. Príčina vzniku tohto stavu nie je úplne objasnená, ale kľúčovú rolu hrá genetická záťaž, nesprávny životný štýl, nedostatok pohybu, obezita, či fajčenie.

Prejavy diabetu II. typu

Diabetes II. typu sa najprv nemusí nijak prejavovať, a preto môže byť objavený náhodne pri odberoch krvi. Všeobecne však medzi príznaky diabetu II. typu patrí vystupňovaný pocit smädu, vysoký príjem tekutín a časté močenie. To je dané zvýšenou hladinou cukru v krvi, ktorý na seba viaže vodu a dostáva sa tak do moču. To vedie k postupnej dehydratácii pacienta spojené s únavou a slabosťou. Ďalej sa diabets II. typu prejavuje nechuťou k jedlu s následným chudnutím, poruchami videnia, či brnením rôznych časti tela.

Rizikové faktory diabetu II. typu

V každej rodine, kde už sa cukrovka vyskytla, mnohonásobne vzrastá riziko ochorenia aj pre ostatných príbuzných. Z toho vyplýva, že nezanedbateľnú rolu pri vzniku diabetes mellitus II. typu hrá dedičnosť. Najväčšiu úlohu má však stále zlá životospráva. Vďaka nej sa u týchto pacientov vo väčšine prípadov nachádzajú okrem vysokej glykémie aj iné poruchy, ako je zvýšená hladina krvných tukov, kyseliny močovej, vysoký krvný tlak a obezita. Tie potom významne podporujú vznik komplikácií diabetu, ako príklad menujme napríklad srdcový infarkt, ktorého riziko tak vzrastá viac ako desaťnásobne.

Komplikácie diabetu II. typu

Rovnako ako pri diabete I. typu sa aj tu stretávame často s komplikáciami, ktoré môžu u niektorých pacientov byť prvým prejavom ochorenia. Rozlišujeme akútne a chronické komplikácie diabetu II. typu.

Akútne komplikácie diabetu II. typu

Veľmi závažnou komplikáciou diabetu II. typu je hyperglykemická kóma, pre ktorú je typická vysoká hladiny glukózy v krvi, dehydratácia, porucha funkcie obličiek a porucha vedomia. Táto komplikácia začína však ako slabosť, pocit smädu a častým močením. Vzhľadom k tomu, že sa vyskytujú aj neurologické prejavy a porucha vedomia, môže sa tento stav ľahko zameniť s cievnou mozgovou príhodou.
Hypoglykemická kóma je opakom predchádzajúcej komplikácie a vzniká pri poklese glukózy v krvi pod dolnú hranicu. Prejavuje sa zníženou výkonnosťou, slabosťou, poruchami videnia, alebo aj búšením srdca, trasom, potením, ale aj pocitom hladu.

Chronické komplikácie diabetu II. typu

Medzi chronické komplikácie diabetes mellitus II. typu patrí mikroangiopatia, kedy sú poškodené malé cievy a teda aj orgány ako sú obličky, sietnice očí a nervové tkanivá. Obličky postupne strácajú svoju funkciu a stav pacienta môže vyústiť až do dialýzy, teda náhrady umelou obličkou. Poškodenie sietnice, tzv. diabetická retinopatia, vedie k rozmazanému videniu a v konečných štádiách až ku slepote. Diabetická neuropatia je postihnutie nervov, ktoré sú postihnuté najčastejšie najskôr na dolných a horných končatinách. To sa prejavuje pocitmi chvenia, brnenia, pálenia, ale aj bolesťami. Postihnuté však môžu byť aj nervy miechy a orgánov, čo sa prejavuje bolesťami brucha a hnačkami.

Ďalšou významnou komplikáciou diabetes mellitus II. typu je tzv. makroangiopatia, kedy sú poškodené veľké cievy aterosklerotickým procesom, teda ľudovo nazývaným kornatením tepien. Práve tento proces je u diabetikov totiž významne urýchlený. Tieto komplikácie vedú najčastejšie ku smrti pacientov s diabetom, pretože sa rozvíja ischemická choroba srdca, ischemická choroba dolných končatín a cievne mozgové príhody. Vo všetkých prípadoch sa jedná o nedostatočné prekrvenie príslušných tkanív. Na dolných končatinách sa tak ľahko tvoria aj bércové vredy s možnou progresiou na gangrénu a často aj nutnosť amputácie nohy.

Diagnostika diabetu II. typu

Stanovenie diagnózy diabetes mellitus I. typu spočíva predovšetkým v zistení zvýšenej hladiny glukózy v krvi. Je však absolútne nevyhnutné, aby odber krvi bol vykonaný nalačno. Pre potvrdenie diagnózy sa vykonáva oGTT test, teda orálny glukózový tolerančný test. Ten spočíva v odobraní krvi nalačno, následnom podaní roztoku glukózy ústami a opakovanom odobratí vzorky krvi v 60. a 120. minúte po podaní glukózy. Takto sa testuje, či je organizmus schopný udržať normálnu hladinu cukru v krvi aj po glukózovej záťaži.

Liečba diabetu II. typu

Diabetes II. typu je ochorenie, ktorého liečba je veľmi náročná a vyžaduje spoluprácu pacienta. Je treba vopred pacienta upozorniť, že je liečba tohto ochorenia doživotná. Liečba je vždy zahájená režimovým opatrením v zmysle diéty a zníženia telesnej hmotnosti, včítane dostatočnej pohybovej aktivity. Potom sa pacientovi nasadzujú tzv. perorálne antidiabetiká vo forme tabliet. Užívajú sa lieky zo skupiny biguanidov a derivátov sulfonylmočoviny. Neskôr je však nevyhnutné pridať aj injekčnú aplikáciu inzulínu.

Prognóza diabetu II. typu

Výsledky starostlivého dodržiavania lekárskych odporúčaní sú pri diabetes mellitus II. typu úplne preukázateľné. Predovšetkým zníženie telesnej hmotnosti je v liečbe cukrovky zásadným krokom. Vyskytujú sa aj prípady, keď za takýchto podmienok ochorenie takmer vymizne. Dôležité je preto pevné odhodlanie a vytrvalosť v liečbe tejto choroby. Riešenie však stále predstavuje prevencia, ktorá sa zaslúži o to, aby k rozvoju podobných ťažkostí vôbec nedošlo.

Prevencia diabetu II. typu

Prevencia diabetu II. typu spočíva predovšetkým v dodržiavaní zásad správneho životného štýlu, teda hlavne dostatočná pohybová aktivita a príjem zdravej stravy. Tým sa myslí obmedzenie príjmu príliš tučných jedál a zvýšenie príjmu ovocia a zeleniny. Nevyhnutný je tiež dostatočný príjem tekutín. Preventívne preto proti vzniku diabetu II. typu pôsobí tiež zákaz fajčenia, abstinencia alkoholu, vyvarovanie sa nadmernému stresu a udržiavanie správnej telesnej hmotnosti.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email