Detská obrna

24.4.2012 , Jiří Dyntr

detska-obrna.jpg - kopie
detska-obrna.jpg - kopie
Detská obrna, vírusové ochorenie spôsobené vírusom, môže prebiehať ľahšou formou, kedy má pacient chrípkové príznaky, stuhnutosť svalov chrbta a šije. Pokiaľ sa ale detská obrna prejaví ťažšou formou, hrozí nebezpečenstvo vážneho poškodenia centrálneho nervového systému a následné ochrnutie svalov na dolných končatinách. Detská obrna ale môže byť aj príčinou smrti, a to v prípade, keď vírus napadne mozgový kmeň a zlyhajú životne dôležité orgány.

Detská obrna

Detská obrna (poliomyelitída, latinsky poliomyelitis acuta) je vírusové infekčné ochorenie spôsobené tzv. poliovírusom. Vo väčšine prípadov prebieha infekcia mierne a pacient sa veľmi rýchlo uzdraví bez akýchkoľvek následkov. U niektorých pacientov sa však rozvíja ťažká forma, ktorá môže ich život výrazne poznamenať, a liečba detskej obrny je potom nesmierne zložitá.

Derská obrna - možnosť nákazy a jej príznaky

Už z názvu vyplýva, že sa jedná o chorobu detského veku a jej hlavným prejavom je obrna, teda obmedzenie alebo úplná strata pohyblivosti niektorých svalov alebo celých svalových skupín. Našťastie sa táto komplikácia vyskytuje len u mizivého percenta pacientov, zatiaľ čo u ostatných je priebeh oveľa miernejší. Zdrojom infekcie je najčastejšie stolica chorého alebo tzv. nosiča, ktorý má síce poliovírus vo svojom tele, žiadne ťažkosti však nepociťuje. Prenos vírusu na človeka je vo väčšine prípadov sprostredkovaný stolicou, konkrétne vodou alebo potravinami, ktoré sú stolicou kontaminované. Menej častou formou prenosu vírusu je kvapôčková infekcia, teda nákaza drobnými kvapôčkami uvoľnenými od chorého pri kýchnutí. Poliovírus sa obvykle zachytáva na sliznici dutiny nosnej, odkiaľ sa ďalej šíri do dutiny ústnej, hrdla a čriev. Na týchto miestach sa množí a spôsobuje najrôznejšie príznaky. Pri tzv. miernej forme sa objavujú tzv. chrípkové príznaky, teda zvýšená teplota, bolesti hlavy a nevoľnosť, niekedy aj bolesti brucha a stuhnutosť svalov chrbta a šije. U menšieho počtu pacientov sa potom vyskytnú komplikácie súvisiace s postihnutím nervového systému. Dochádza k ochrnutiu svalov, najčastejšie na dolných končatinách, ktoré zvyčajne pretrváva do konca života a výrazne limituje pacientove pohybové schopnosti. Pri postihnutí mozgového kmeňa, ktorý je sídlom niektorých centier pre riadenie životne dôležitých orgánov, dochádza k ich zlyhaniu a často aj k úmrtiu pacienta. Inou príčinou smrti potom môže byť postihnutie dýchacích svalov, ktoré u zdravých jedincov zaisťujú dostatočne hlboké a pravidelné dýchanie.

Detská obrna - možnosti prevencie a liečba

Dôsledky prekonanej detskej obrny môžu byť rôzne. U niektorých pacientov dôjde k úplnému uzdraveniu a obnovenieu normálnej pohyblivosti, v iných prípadoch pretrváva len čiastočné obmedzenia pohybu, a časť poškodených sa už obrny nikdy nezbaví a nie sú schopní normálnej chôdze. Kvôli možným doživotným následkom bolo zavedené preventívne očkovanie proti detskej obrne ako súčasť očkovacieho kalendára. Pôvodne bola očkovacia látka pripravovaná zo živého vírusu iba jeho oslabením, dnes sa však používa vakcína z usmrteného vírusu, ktorá je bezpečnejšia a nevzniká riziko neskorších komplikácií. Podávajú sa celkom štyri dávky v prvých troch rokoch života a piata dávka medzi desiatym a jedenástym rokom. Až po podaní poslednej dávky je očkovanie považované za kompletné a mala by byť zaručená spoľahlivá ochrana pred infekciou vírusom. Ak sa aj napriek tomu detská obrna vyskytne, je nutné začať čo najskôr liečbu. V prvej fáze ochorenia sa používajú lieky, ktoré tlmia horúčku a bolesti hlavy a rovnako ako u iných infekčných ochorení je veľmi dôležité podávať dostatok tekutín a dodržiavať predpísaný liečebný režim. Ak sa vyskytnú problémy s dýchaním spôsobené postihnutím dýchacích svalov, je v niektorých prípadoch nutná podpora pravidelného dýchania špecializovanými prístrojmi. Obrny svalov na končatinách je potom možné aspoň čiastočne ovplyvniť rehabilitáciou. Tá je však v detskom veku pomerne obtiažna, predovšetkým kvôli silným bolestiam, ktoré môžu obrnu sprevádzať.

Detská obrna - neutíchajúca hrozba

Hoci sú deti už dlhé roky proti detskej obrne očkovanémôže sa staťže niektoré dieťa sa z rôznych dôvodov na očkovanie nedostaví, alebo nie je ani po podaní všetkých piatich dávok vakcíny úplne chránené. Je preto veľmi dôležité nepodceňovať horúčkovité ochorenie prebiehajúce u detí a s pomocou lekára sa snažiť všetky príznaky nielen utlmiťale aj vyliečiť ich príčinu.

 

 
 

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email