Ďalekozrakosť

27.4.2012 , Tereza Kratochvílová

Ďalekozrakosť je vada postihujúca oko, ktorá sa prejavuje rozmazaným videním nablízko. Ďalekozrakosť je spôsobená najčastejšie abnormálnym tvarom oka a to kratším predozadným rozmerom alebo zlým zakrivením rohovky a šošovky. Ďalekozrakosť je dôležité identifikovať u detí, pretože môže byť zamenená za iné, vážnejšie poruchy psychiky. Ďalekozrakosť je u nás najrozšírenejšou očnou vadou, ale v mnohých prípadoch býva zanedbávaná a neliečená.

Ďalekozrakosť

Oko je pre človeka zásadný orgán pre orientáciu v priestore. Aby sme videli ostro, je dôležitá presná súhra veľmi jemných štruktúr oka, ktoré sa nazývajú optický systém oka. Optický systém oka sa skladá z rohovky, ktorá sa nachádza na prednej časti oka, šošovky, sklovca, čo je rôsolovitá hmota vyplňujúca očnú guľu a sietnice. Všetkými týmito časťami prebiehajú svetelné lúče, rôzne sa na nich lámu a presne na sietnici sa všetky stretnú a premietnu sem obraz predmetu, na ktorý sa práve pozeráme. Aby bol obraz ostrýmusia sa všetky lúče zbehnúť práve do jedného bodu na sietnici. Ak sa tak nestanejedna alebo viac štruktúr v optickom aparáte oka je zlá a prejaví sa očnou chorobouJedna z veľmi častých chýb je ďalekozrakosť alebo hypermetropia.

Ďalekozrakosť - príčiny

Ďalekozrakosť sa prejavuje tak, že predmety, ktoré sú ďaleko, vidíme ostro, ale predmety, ktoré sú bližšie oku, vidíme rozmazane. Ďalekozrakosť má niekoľko príčin. Najčastejšou príčinou je abnormálny tvar oka. Normálne  oko guľovitý tvar. Ďalekozraké oko má predozadnú dĺžku kratšiu. V dôsledku kratšej dĺžky očnej gule sa lúče nestretnú priamo na sietnici, ale za ňou. Na sietnicu dopadnú lúče, ktoré sa ešte nestretli, a obraz sa javí rozmazaný. Ďalšími príčinami sú menšie zakrivenie rohovky alebo šošovky, ktoré môžu byť vrodené alebo spôsobené napr. úrazom, alebo zmenou pomeru zastúpenia rôznych látok v šošovke v priebehu veku, ktorá spôsobuje zníženie pružnosti šošovky. Po narodení je každé ľudské oko ďalekozraké. Je to dané tým, že šošovka je neúmerne veľká k celkovej veľkosti oka, takže lúče sa zbiehajú ďaleko za okom. Počas vývoja oko dorastie a zrak je normálny. Ak sa vo vývoji oka prejavia nejaké výchylky, oko zostane menšie, alebo kratšie, ďalekozrakosť zostane. V detstve je veľmi dôležité, aby rodičia dbali na korekciu ďalekozrakosti svojich detí, pretože s touto vadou sa spája aj škuľavosť. Ďalekozrakosť môže pretrvávať aj skrytá. Pri veľmi slabej vade dokáže šošovka ďalekozrakosť vyrovnávať a vada sa prejaví  vo vyššom veku, kedy klesá pružnosť šošovky. Okrem tejto vrodenej ďalekozrakosti sa vyskytuje najčastejšie po 40. roku tzv. vetchozrakosť čiže presbyopia. Pri tomto procese sa v šošovke vplyvom prirodzených zmien v organizme počas starnutia usadzujú bielkoviny a znižuje sa pružnosť šošovky, šošovka sa nemôže vyklenovať a tým zaostriť na blízko.

Ďalekozrakosť - prejavy

Ďalekozrakosť sa okrem zhoršeného videnia na blízko môže prejavovať aj únavoupálením a rezaním očí, bolesťami hlavy, nevoľnosťou, pocitom vyčerpanosti, stresomnevýkonnosťou, obtiažnym čítaním. Dôležité je rozpoznať ďalekozrakosť u detí, táto vada môže byť spočiatku zamenená s poruchou učenia či správania u školáka. U mladších detí prehnaná snaha zaostriť na blízko vedie k škúleniu. Vo výnimočných prípadoch sa náhla ďalekozrakosť spája i s vážnejším ochorením. Najčastejšie s cukrovkou, hormonálnymi poruchami, v krajnom prípade s nádorovým ochorením. Ak sa vám náhle zhorší videnie na blízko, navštívte lekára. V prípade presbyopie sa jedná o prirodzený proces starnutia.

Ďalekozrakosť - liečba

Ďalekozrakosť je u nás najrozšírenejšou očnou vadou, ale v mnohých prípadoch býva zanedbávaná a neliečená. V dnešnej dobe nie je ďalekozrakosť tak vážnym zdravotným problémom, obmedzuje skôr pohodlie človeka, vo väčšine prípadov pomôže korekcia pomocou okuliarov alebo kontaktných šošoviek, v iných prípadoch operácia.

Diskuze:

DouglasLip: Trying To Find The Best Diet Pill?

Trying to find the best diet pill may seem like an impossible task, especially with the multitude of diet pills available for purchase. Many people purchase a diet pill only to find out that the pill makes them feel jittery, nervous, or often has no effect at all.

Diet pills frequently contain the same or similar combination of ingredients and rarely contain anything new, innovative, or undiscovered to the supplement / weight loss industry. So, how can you find the best diet pill when most diet pills are made with similar ingredients?

One of the most common problems associated with taking diet pills is that the person taking the diet pill is uneducated about the dosage, effects, and promises offered as they relate to each diet pill. The research at website finds that there are three factors that should be taken into consideration when deciding to take a diet pill.

Dosage:
It is important to take the pill exactly as recommended on the product label. Some people choose to increase the dosage thinking that the product will work faster or better. This is not the case, and many people become sick in response to the large dose. Reviewers at website often suggest that the recommended dosage be cut in half to give the body time to adjust to the stimulant in the diet pill. After the body has adjusted, it is fine to begin taking the regular dosage as recommended on the product label.

Effects:
The effects listed on the product label are there because these are the effects that the product has had on 'some' of the test group. Some of the diet pill testers may be fine taking the product, while others may have adverse effects. The diet pill companies print this information to educate the buyer as well as to protect themselves from lawsuits. The consumer needs to read the label and educate themselves before taking the product. Many people who are sensitive to caffeine are surprised when the diet pill makes them feel nervous or nauseous, but this information is likely printed on the product, so with a little research these affects can be avoided.

Promises:
If you read the fine print on product claims for diet pills and other weight loss supplements, you will see 'results not typical' printed very small somewhere where you are not expected to look. The diet pills advertised on television are responsible for some of the most outlandish claims. The results claimed in these advertisements are often unattainable within the given amount of time outlined in the ad. Don't expect to see results in two weeks like a lot of ads claim.

Wouldn't it be great if you could read reviews for diet pills from actual users of each diet pill? Diet Pill Reviews website has taken the trouble out of searching for the best diet pill. You can read reviews of over 150 of the most popular diet pills available.

Copyright 2006, Diet Pill Reviews <a href=https://www.viagrapascherfr.com/>viagra pas cher</a>

12. novembra 2017 12:19

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email