Chronický únavový syndróm

23.4.2012 , Jiří Dyntr

chronicky-unavovy-syndrom.jpg - kopie
chronicky-unavovy-syndrom.jpg - kopie
Chronický únavový syndróm je choroba, ktorá postihuje nervový a imunitný systém. Pacient trpí úpornou únavou a sprievodnými príznakmi, ktoré celkový stav ďalej zhoršujú. Medzi rizikové faktory chronického únavového syndrómu patrí najmä stres, ale aj dlho trvajúca fyzická záťaž, či pracovná rutina.

Chronický únavový syndróm

Chronický únavový syndróm (ChÚS) je v poslednej dobe veľmi často spomínaná choroba, ktorá postihuje predovšetkým nervový a imunitný systém, ale navyše aj niektoré skupiny svalov. Ako vyplýva z názvu, je pre toto ochorenie typická úporná únava, ktorá nemizne ani po dlhom spánku. K nej sa však pridávajú ešte ďalšie príznaky, ktoré celkový stav pacienta ešte ďalej zhoršujú.

Chronický únavový syndróm a jeho prejavy

Je potrebné mať na pamäti, že nie každá únava, ktorá pretrváva neobvykle dlho, sa označuje ako chronický únavový syndróm. Vždy je treba vylúčiť všetky ostatné možné príčiny, ako je zvýšená fyzická záťaž, infekčné ochorenia, úrazy alebo najrôznejšie psychické stavy, ktoré znižujú výkonnosť človeka a nedovoľujú mu vykonávať bežné denné činnosti. Aby bola potvrdená diagnóza ChÚS, musí sa u pacienta vyskytovať dlhotrvajúci pocity únavy v období dlhšom ako 6 mesiacov a celková výkonnosť chorého musí byť znížená o 50%. Okrem toho sa tiež popisujú tzv. sprievodné príznaky. K nim patrí napr. zvýšená teplota, bolesť hrdla, zdurené alebo citlivé lymfatické uzliny, celková telesná slabosť, bolesti hlavy a kĺbov alebo dlhotrvajúca únava a bolesť svalov po cvičení. Navyše sa pridávajú aj poruchy spánku, zmätené myslenie, zabúdanie, nesústredenosť a v ťažších prípadoch aj úzkostné stavy alebo depresie. U väčšiny týchto komplikácií je navyše typický náhly začiatok, zvyčajne v priebehu desiatok hodín alebo niekoľkých dní.

Chronický únavový syndróm ako psychosomatická choroba

Pretože vedľa telesných prejavov dochádza tiež k ovplyvneniu psychiky, je ChÚS niekedy považovaný za psychiatrické ochorenie. Túto teóriu podporuje predovšetkým fakt, že u všetkých pacientov sa skôr či neskôr vyskytnú depresie alebo aspoň zlá nálada, pocit menejcennosti a celková skleslosť. Doteraz však nebolo zistené, či zmeny psychického stavu predchádzajú vzniku bolestí hlavy, svalov a ďalším telesným prejavom, alebo vznikajú až v pokročilom štádiu choroby. Iní odborníci naopak zastávajú názor, že chronická únava aj ďalšie komplikácie ChÚS sú spôsobené zmenami štruktúry mozgového tkaniva alebo kolísaním hladiny mozgových hormónov. Svoju teóriu potom obhajujú pomocou výsledkov najrôznejších vyšetrení, pri ktorých sú preukázané nielen netypické hladiny najrôznejších hormónov, ale tiež výrazne zmenené parametre imunitného systému. Pravdepodobné však je, že pravda bude niekde uprostred. Z praxe bolo vypozorované, že u rôznych pacientov sa ako vyvolávajúce alebo zhoršujúce faktory uplatňujú najrôznejšie činitele, a preto nie je možné označiť za jednoznačnú príčinu únavového syndrómu iba jeden z nich. Zatiaľ čo pre niekoho je najväčšou záťažou dlhodobý psychický stres, u iných pacientov sa najviac uplatňuje napríklad dlhodobá fyzická činnosť alebo každodenne sa opakujúca pracovná rutina. Väčšina pacientov, u ktorých saChÚS objaví, sú však vystavení celej rade stresových faktorov a ich spoločným pôsobením sa riziko ochorenia výrazne zvyšuje.

Chronický únavový syndróm a jeho prevencia

Chronický únavový syndróm nie je chorobou, ktorá by ohrozovala život pacientov, dokáže im ho však veľmi znepríjemniť. Preto je veľmi dôležité dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, predovšetkým vyhýbať sa stresovým situáciám, pravidelne oddychovať a naučiť sa vhodne rozvrhnúť svoj pracovný i súkromný život. Len tak môže byť človek efektívne chránený nielen pred ChÚS, ale aj pred mnohými ďalšími chorobami, ako sú najrôznejšie ochorenia srdca, ciev a mnohých ďalších telesných systémov.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email