Burkittov lymfóm

8.4.2012 , Jiří Dyntr

burkittuv-lymfom.jpg - kopie
burkittuv-lymfom.jpg - kopie
Burkittov lymfóm je zhubný nádor vychádzajúci z lymfatického tkaniva. Burkittov lymfóm je najčastejšie lokalizovaný v oblasti dolnej čeľuste, menej často potom v čreve, vaječníku, prsnej žľaze alebo obličke. Najčastejší typ Burkittovho lymfómu je tzv. endemický druh, vyskytujúci sa takmer výhradne v Afrike. Menej častý je potom tzv. európsky typ postihuje kohokoľvek bez rozdielu veku a pohlavia.

Burkittov lymfóm

Burkittov lymfóm je zhubný nádor vychádzajúci z miazgového, čiže lymfatického tkaniva, ktoré je súčasťou imunitného systému. Ten má za úlohu chrániť ľudský organizmus proti infekcii a ďalším škodlivinám z okolia. Lymfatické tkanivo je zložené z lymfatických buniek a je zrejmé, že ak dôjde k narušeniu obranného systému organizmu môže dôjsť k fatálnym komplikáciám choroby. Bunky lymfatického systému jednak vytvárajú celistvé orgány, napr. lymfatické uzliny a ďalej sú rozptýlené v ďalších telesných orgánoch a tkanivách, vrátane všetkých častí tráviaceho a dýchacieho systému.

Nádor

Nádor vzniká vtedy, keď sa niektorá bunka, či skupina buniek v ľudskom organizme vymkne kontrole a začne sa nekontrolovateľne deliť a rásť. Potom vznikajú v tele nové útvary, ktoré neboli pôvodne plánované a bývajú nazývané tiež novotvary. Lymfómy podobne ako iné nádory delíme na zhubné a nezhubné.

  • Nezhubné nádory nie sú spravidla životu nebezpečné, rastú v puzdre a neohrozujú okolité orgány. Dôležité je, že nezakladajú druhotné nádorové ložiská tzv. metastázy.
  • Naopak zhubné nádory, akým je Burkittov lymfóm, rastú agresívne, prerastajú do okolitého tkaniva a môžu zakladať metastázy, ktoré sú najčastejšie príčinou úmrtia pri nádorovom ochorení.

Vznik Burkittovho lymfómu

Ak sa lymfatické bunky vymknú kontrole a začnú sa neobmedzene deliť, hovoríme o rakovine lymfatického tkaniva čiže lymfóme. Nádory z lymfatických buniek sa môžu vyskytovať v akomkoľvek orgáne, kde sa tieto bunky nachádzajú. Burkittov lymfóm je najčastejšie lokalizovaný v okolí dolnej čeľuste alebo inej kosti tvárovej časti lebky, menej často potom v čreve, vaječníku, prsnej žľaze alebo obličke. Vyskytuje sa takmer výhradne u detí a mladých dospelých a z celého sveta sa s ním najčastejšie stretneme v rovníkovej Afrike.

Typy Burkittovho lymfómu

Africký typ sa vyskytuje prakticky len v Afrike. Postihnutie čeľuste je oveľa častejšie ako u zvyšných dvoch foriem a bola preukázaná jeho spojitosť s infekciou vírusom Epstein-Barrovej. Vírus Epstein-Barrovej, skratkou EBV, patrí do početnej skupiny herpetických vírusov, ktoré sú napríklad pôvodcom oparu pery či ovčích kiahní. EBV je okrem Burkittovho lymfómu zodpovedný aj za infekčnú mononukleózu.

Európsky typ sa označuje ako sporadický a na rozdiel od afrického typu sa vyskytuje všade na svete. Postihuje deti i dospelých a najčastejšie poškodeným orgánom je v tomto prípade črevo.

Burkittov lymfóm spojený s imunodeficitom sa zvyčajne vyskytuje u pacientov so zníženou imunitnou odpoveďou, predovšetkým u ľudí nakazených vírusom HIV a u ľudí po transplantácii orgánu, ktorým sú podávané lieky na tlmenie imunity. Týmito liekmi sa zabezpečuje, aby imunitný systém príjemcu transplantovaný orgán neodmietol ako cudzorodý materiál. Býva často prvým príznakom AIDS.

Prejavy Burkittovho lymfómu

Burkittov lymfóm je zhubné ochorenie postihujúce častejšie mladistvých. Dochádza pri ňom k nádorovému postihnutiu lymfatických uzlín v zadnej časti brušnej dutiny, k poškodeniu brušnej steny a prípadne aj čriev. To sa prejaví bolesťami brucha, zväčšujúcim sa bruchom, krvácaním do čriev, poruchou priechodnosti čriev a zlyhaním obličkových funkcií. Navyše pacient trpí vysokými horúčkami, nevoľnosťou a zvracaním.

Diagnostika Burkittovho lymfómu

Diagnostika Burkittovho lymfómu je náročná, pretože sa na toto ochorenie často v prvom rade nepomýšľa z dôvodu klinického obrazu, ktorý sa vyskytuje aj u mnohých iných chorôb. To znamená, že iba z klinických prejavov nemôžeme usudzovať na toto ochorenie. Nevyhnutne nutným vyšetrením pre stanovenie diagnózy Burkittovho lymfómu je biopsia, teda odobratie vzorky tkaniva tenkou ihlou zavedenou do zväčšených uzlín na povrchu tela. V prípade zväčšenia uzlín v dutine brušnej je nutné odobrať vzorku tkaniva operačnou metódou. Pre rozsah ochorenia je dôležité vykonať CT hrudníka a dutiny brušnej, röntgen pľúc a ultrazvuk brucha. Pri Burkittovom lymfóme je významnou a cennou metódou tzv. PET. Jedná sa o pozitrónovú emisnú tomografiu, ktorá umožňuje zvýraznenie oblastí tela, v ktorých je zvýšená metabolická aktivita, ako to býva pri nádoroch.

Liečba Burkittovho lymfómu

Voľným okom ani pod mikroskopom nemožno jednotlivé typy Burkittovho lymfómu od seba rozoznať. Všetky tri totiž majú veľmi podobný vzhľad a sú tvorené rovnakými nádorovými bunkami. Preto aj liečba je u všetkých troch typov obdobná. Pre liečbu Burkittovho lymfómu sa používa tzv. chemoterapia, teda podávanie agresívnych chemických látok, ktoré ničia všetky rýchlo sa deliace bunky. Veľkou nevýhodou týchto prípravkov je, že okrem nádorových buniek zahubia aj pohlavné bunky a bunky slizníc. Potom dochádza k poškodeniu kože a vlasov a tiež k poruchám funkcie imunitného systému. Takto liečení pacienti potom prichádzajú o vlasy, majú problémy s počatím dieťaťa a trpia častými bakteriálnymi, vírusovými aj kvasinkovými infekciami. Navyše účinnosť liečby závisí na štádiu, v ktorom je nádor rozpoznaný. Ak je navyše odpoveď na liečbu príliš rýchla, mŕtve bunky sú uvoľnené do krvného obehu a môžu pacientovi spôsobiť mnoho najrôznejších komplikácií. K ďalším metódam liečby patrí ožarovanie nádoru, podávanie látok podporujúcich funkciu imunitného systému, transplantácia kostnej drene a v neposlednom rade tiež chirurgické odstránenie nádorového ložiska.

Prognóza Burkittovho lymfómu

Priemerné päťročné dožitie od rozpoznania nádoru sa u pacientov pohybuje okolo päťdesiatich percent, takže približne polovica pacientov zomiera do piatich rokov na následky nádorového rastu. Aj keď Burkittov lymfóm patrí medzi agresívne a nebezpečné nádory, v našich zemepisných šírkach sa vyskytuje veľmi výnimočne, a tak je stretnutie sa s ním skôr raritou.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email