Brucelóza

26.4.2012 , Kateřina Januzsová

bruceloza.jpg - kopie
bruceloza.jpg - kopie
Brucelóza je ochorenie zvierat, ktorým môže trpieť aj človek. Brucelóza je bakteriálneho pôvodu a jej prejavy sú rôzne podľa typu danej baktérie. Typickým prejavom brucelózy sú kolísavé horúčky a vďaka tomu sa jej tiež hovorí vlnitá horúčka. Ďalšie prejavy brucelózy sa rôznia podľa toho, ktorý orgán napadne.

Brucelóza

Brucelóza je ochorenie zvierat i človeka, ktoré je spôsobené baktériami nazývanými Brucella. Týchto baktérií je viac druhov (B. suis - prasacia, B. canis - psia, B. abortus - od toho, že spôsobuje potraty u dobytka, B. mellitensis) a vývoj choroby potom záleží z časti na tom, ktorá baktéria konkrétne sa v tele chorého vyskytuje.

Brucelóza - možnosť nákazy

Brucelóza patrí medzi tzv. zoonózy. Ako zoonózy označujeme choroby zvierat, ktoré môžu byť prenesené na človeka a ktorými tento človek ochorie. Brucely spôsobujú u zvierat najčastejšie potraty, u samcov potom zápaly semenníkov a nadsemenníkov. Je to dané tým, že tieto zvieratá (kravy, ovce, kozy, ošípané) majú v pohlavných orgánoch špeciálnu látku, ktorá pomáha Brucellám sa množiť a rásť, preto sa zhlukujú predovšetkým v týchto tkanivách. Nie sú na nej však plne závislé a je pre nich skôr výhodou ako podmienkou, čo vysvetľuje to, že sú schopné dobre sa množiť v ľudských tkanivách, ktoré túto látku neobsahujú. Z chorého zvieraťa alebo zvieraťa, ktoré je nosičom (tzn. má v sebe baktérie, ale samo nie je choré) sa baktéria do tela človeka môže dostať tromi spôsobmi. Je to buď priamym kontaktom človeka so zvieraťom (tu sú ohrození predovšetkým veterinári, chovatelia zvierat), alebo infikovaným, zamoreným vzduchom. Treťou možnosťou je prenos pomocou nedostatočne tepelne upravených výrobkov pochádzajúcich z chorých zvierat, a to predovšetkým mlieka a výrobkov z neho vytvorených. Pritom dostatočnou teplotou pre zničenie týchto baktérií je 60 - 75 °C, teda nie je potreba ani var (100 °C). Táto teplota je dosiahnutá počas pasterizácie mlieka a mliečnych výrobkov.

Brucelóza - prejavy

Vstupnou bránou do nášho tela je pre túto baktériu najčastejšie koža, napríklad aj drobná odrenina na nej. Tu je pohltená bunkami našej obranyschopnosti a mala by týmto byť odstránená. Bohužiaľ Brucelly sú schopné v týchto bunkách pretrvať, ubrániť sa jej ničivým schopnostiam. Cestujú teda s nimi do lymfatických uzlín, tam sa množia sú ďalej roznášané prakticky do celého tela, napríklad do pečene, sleziny, kostnej drene, pohlavných orgánov, srdca, do čreva. Prúdia totiž v krvi, a tak sa môžu dostať kamkoľvek. Prejavy samotnej choroby potom závisia na tom, ktoré orgány baktéria napadla. Brucella abortus a canis spôsobujú najmenej závažné ochorenia, ťažké komplikácie bývajú pri ochorení spôsobenom Brucella suis a mellitensis. Všeobecne sa vyskytujú horúčky - tie sú typicky kolísavé (od toho aj iný názov pre chorobu - vlnitá horúčka), nevoľnosť, únava, ďalšími príznakmi sú tie z napadnutia určitých orgánov. Môže ísť napríklad o bolesti svalov a kĺbov pri napadnutí pohybového aparátu, zápaly semenníkov alebo vaječníkov, ktoré môžu viesť k neskoršej neplodnosti, závraty aj prechodné ochrnutie pri napadnutí nervového systému. Toto ochorenie sa predovšetkým (ako aj iné ochorenia spôsobené baktériami) lieči antibiotikami a zároveň liekmi, ktoré zmierňujú príznaky napadnutia daného orgánu, pomáhajú v udržaní dobrého stavu organizmu, tiež liekmi zmierňujúcimi horúčku.

Brucelóza - rizikové faktory

Brucelóza je našťastie v Českej republike vďaka očkovaniu dobytka a neustálym kontrolám našich potravín a predovšetkým potravín dovezených zo zahraničia odstránená. Je však potrebné nepodceňovať riziko a kupovať iba pasterizované mlieko, ak kupujeme čerstvo nadojené mlieko, treba ho prevariť. V ohrození sú chovatelia dobytka a veterinári, ktorí by mali dbať na to, aby prichádzali do styku iba s očkovanými zvieratami. V iných krajinách sveta, predovšetkým v Európe v stredomorských štátoch, v USA v Texase, tiež v Mexiku je brucelóza rozšírená. V týchto krajinách je preto veľmi rizikové jesť neskontrolované produkty od miestnych farmárov.

Ak si myslíte, že by ste Vy, alebo niekto vo Vašom okolí mohli byť touto chorobou ohrození, alebo dokonca ňou trpieť, kontaktujte prosím svojho lekára, ktorý Vám poskytne ďalšie informácie a prípadne navrhne spôsob liečby.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email