Bazalióm

8.4.2012 , Lucia Hlavatá

basaliom.jpg - kopie
basaliom.jpg - kopie
Bazalióm, čiže basocelulární karcinóm, je zhubný nebolestivý nádor, ktorý síce nevytvára metastázy, ale pôsobí agresívne na miesta svojho vzniku. Tým môže poškodiť svaly, kosti a ďalšie tkanivá v jeho okolí. Pri náleze akýchkoľvek podozrivých útvarov je potrebné navštíviť kožného lekára. Aj tu platí, že čím skôr sa problém začne riešiť, tým väčšia je šanca na úspech. Bazalióm je totiž vo väčšine prípadov dobre liečiteľný a čo je hlavné, nezanecháva následky.

Bazalióm

Bazalióm, čiže basocelulární karcinóm, je najčastejším zhubným nádorom kože, ktorý sa vyskytuje skôr u ľudí starších ako 60 rokov. Na rozdiel od ostatných zhubných nádorov však nemetastázuje, teda nedochádza k nádorovému šíreniu do iných vzdialených orgánov. Bazalióm patrí medzi nemelanómové nádory, vychádza teda z normálnych buniek kože. Pôsobením rôznych mechanizmov z vonkajšieho prostredia dochádza k poškodzovaniu DNA, ktorá je uložená v jadrách kožných buniek. Našťastie však v bunkách existujú regulačné mechanizmy, ktoré sú schopné DNA opraviť a ak sa im to nepodarí, bunka zahynie programovanou smrťou. Ak predsa len dôjde k porušeniu týchto regulačných mechanizmov, poškodené bunky sa začnú veľmi rýchlo a nekontrolovane deliť a vznikne tak nádor. Dochádza k tomu predovšetkým po dlhoročnom vystavovaní kože škodlivým látkam. Tieto škodliviny opakovane poškodzujú bunky a ich pôsobenie sa potom sčíta, takže nádory sa objavujú až po niekoľkých rokoch či dokonca desaťročiach.

Vznik bazaliómu

Pri vzniku bazaliómu je hlavným rizikovým faktorom dlhodobé vystavovanie kože slnečnému žiareniu alebo častý pobyt v soláriách. Škodlivá je hlavne ultrafialová zložka žiarenia. V rizikových faktoroch vzniku bazaliómu sa z jednej časti uplatňuje tiež dedičnosť. Medzi ďalšie rizikové vplyvy patrí kontakt s arzénom a radiačná záťaž. Keďže sa škodlivé účinky na kožné bunky sčítajú dlhú dobu, objavujú sa nádory neskôr a to prevažne u ľudí starších ako 60 rokov. Čím ďalej častejšie sa však stretávame aj s mladšími jedincami. Existuje tiež geneticky podmienené ochorenie nazývané Xeroderma pigmentosa, pri ktorom dochádza k veľmi včasnému vzniku kožných nádorov, vrátane bazaliómu. Inak sú najviac ohrození ľudia so svetlou pokožkou a vlasmi, ktorí sa rýchlo spália. Dôvodom je nižší obsah kožného farbiva melanínu, ktoré tiež chráni pred UV žiarením.

Príznaky bazaliómu

Bazaliómy sa vyskytujú na tých častiach tela, kde je koža odkrytá a vystavená slnku, najviac teda na tvári. Vedú k povrchovo viditeľným kožným zmenám, rastú však veľmi pomaly. Je dôležité vedieť, že tento druh nádoru nevytvára metastázy, teda druhotné nádorové ložiská na inom mieste v tele, je teda škodlivý iba tam, kde sa objaví. Tak však pôsobí veľmi agresívne. Bazalióm sa môže šíriť buď plošne alebo do hĺbky a hrozí tým postihnutie a zničenie ostatných štruktúr ako sú svaly, kosti a ďalšie tkanivá, ktoré mu stoja v ceste. Bazalióm začína rásť ako hrboľatý tuhý uzlík s rozšírenými cievkami v okolí. Postupne dochádza k prepadnutiu a zvredovateniu jeho stredu, jeho okraje sú potom nerovné a vyvýšené. Tento nádor je však nebolestivý.

Bazalióm a jeho komplikácie

Ku komplikáciám bazaliómu dochádza v prípade neskorej diagnostiky nádoru. Potom rastie bazalióm do hĺbky a narúša okolité štruktúry, akými sú svaly, väzy, kosti, kĺby a ďalšie. To, akú štruktúru môže bazalióm zničiť, je dané jeho lokalizáciou. Tento nádor sa vyskytuje najviac na tvári, od čoho sa potom odvíja možné poškodenie štruktúr a orgánov. Ďalšou komplikáciou je znovuobjavenie bazaliómu, čiže recidíva. Aj tá sa však rieši rovnakým spôsobom, ako primárny nádor.

Liečba bazaliómu

Diagnóza bazaliómu sa robí na základe biopsie, čo znamená, že sa odoberie vzorka tkaniva a potom sa pošle na histologické vyšetrenie. Liečba je potom chirurgická, s odstránením celého nádoru s dostatočne širokým lemom zdravého tkaniva, ktoré je okolo bazaliómu. To preto, aby sa vylúčilo možné ponechanie nádorových buniek v okolí. Môže sa tiež použiť kryoterapia, čo je liečba zmrazením pomocou tekutého dusíka s následným odstránením nádoru. Dôležité po odstránení bazaliómu je dlhodobé sledovanie v kožnej ambulancii, aby sa včas zachytilo jeho prípadné znovuobjavenie.

Bazalióm a jeho prevencia

Prevencia vzniku bazaliómu spočíva, tak ako u všetkých kožných nádorov, v obmedzení pôsobenia rizikových faktorov. Znamená to nevystavovať sa zbytočne slnečnému žiareniu a to hlavne v čase, kedy je najsilnejšie, teda medzi 11. a 15. hodinou. Ďalej je nutnosťou používať krémy na opaľovanie s vysokým ochranným faktorom, dostatočne kryť kožu odevom a vylúčiť návštevy solárií. Dôležité je sledovanie všetkých kožných zmien. Pri náleze akýchkoľvek podozrivých útvarov alebo zle a dlho sa hojacich kožných poranení je potrebné navštíviť kožného lekára. Čím skôr sa problém začne riešiť, tým väčšia je šanca na úspech. Bazalióm je totiž vo väčšine prípadov dobre liečiteľný a nezanecháva následky.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email