Bakteriálna infekcia

26.4.2012 , Kateřina Januzsová

bakterialni-infekce.jpg - kopie
bakterialni-infekce.jpg - kopie
Baktérie môžeme rozdeliť z hľadiska infekčnosti do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria baktérie, ktoré infekciu vyvolajú zakaždým. Druhú skupinu tvoria baktérie žijúce v našej mikroflóre, ktoré vyvolajú infekciu len pri oslabenom imunitnom systéme. Bakteriálnej infekcii môžeme rôznymi spôsobmi predchádzať. Medzi najúčinnejšiu prevenciu patrí očkovanie.

Bakteriálna infekcia

Infekcia čiže nákaza je proces, počas ktorého dôjde k prieniku choroboplodného organizmu (baktérie, vírusu, parazita, plesne) do tela človeka (alebo rastliny či zvieraťa), čo spôsobí reakciu organizmu závislú na imunitnom systéme.

Bakteriálna infekcia - vznik

Bakteriálne infekcie sú veľmi častou príčinou neschopnosti na celom svete. Každý z nás sa ročne stretne buď u seba, alebo u niekoho z blízkych s takouto nákazou. Celý proces by sme mohli rozdeliť do niekoľkých zásadných bodov, z ktorých každý ovplyvňuje to, či vôbec k nákaze dôjde a ak áno, ako sa prejaví a aké budú následky. Baktérie sa nachádzajú všade okolo nás.Odhaduje sa, že v jednom grame pôdy žije asi 40 miliónov baktérií, vo vode a vzduchu je ich menej. Vo všeobecnosti možno povedať, že tých baktérií, ktoré sú pre nás neškodné, ba dokonca prospešné, je väčšina. Tie baktérie, ktoré napádajú človeka a spôsobujú u neho ochorenia, by sme mohli rozdeliť na tie, ktoré ochorenie spôsobia vždy (baktérie tuberkulózy, moru, cholery a pod.) a na tie, ktoré ochorenie obyčajne nespôsobujú. Sem sa radia baktérie, ktoré sú súčasťou tzv. mikroflóry, čiže sa prirodzene vyskytujú na koži, v čreve, v hltane a dutine ústnej. K infekcii v tomto prípade dôjde, ak je človek oslabený, alebo sa baktéria dostane zo svojho bežného umiestnenia niekam inam (Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes a iné). Ďalším faktorom ovplyvňujúcim vznik infekcie je odolnosť baktérií voči prostrediu. Pokiaľ sa totiž baktéria má preniesť zo zvieraťa / prostredia / iného človeka na daného jedinca, musí byť schopná prežiť prenos. Preto sa niektoré baktérie, ktoré sú citlivé voči teplote, tlaku, vlhkosti, žiareniu a pod. môžu prenášať iba pohlavným stykom (Neisseria gonorhhoeae - pôvodca kvapavky), kedy je kontakt najtesnejší. O niečo viac odolné sa prenášajú vzduchom, dotykom, kvapôčkami, vodou, jedlom. Existujú však baktérie, ktoré sú schopné v prostredí prežiť aj niekoľko storočí (pôvodca tetanu). Samostatnou skupinou sú baktérie, ktoré prenášajú krv sajúce článkonožce (komár, blcha, kliešť). Najčastejšou vstupnou bránou infekcie je koža (predovšetkým kožné infekcie, koža je dobrou prekážkou, alebo infekcie rán), ďalej nosová sliznica, sliznica hltana, ucho, oko, pohlavné orgány. Ak sa baktéria do organizmu už dostane, má svoje spôsoby, ako sa tam množiť. To, či sa jej to podarí, záleží v tej chvíli na funkčnosti obranného systému. Ten sa aktivuje okamžite po preniknutí do tela a začína boj. Ak je v dobrom stave, nemusia sa vôbec objaviť príznaky choroby, pokiaľ však nie je v dobrej kondícii, alebo sa s týmto ochorením ani jemu podobným ešte nestretol, vytvorenie obranných mechanizmov trvá dlhšie a príznaky choroby sa objavujú. Bakteriálne nákazy môžu byť ľahké, ale patria sem aj smrteľné choroby. Liečba je postavená na podávaní antibiotík chorému buďto v tabletách, pri ťažšom stave potom do žily. Zároveň môže byť podané množstvo látok, ktoré pomáhajú v liečbe, v udržaní dobrého stavu tela a pod.

Bakteriálna infekcia - prevencia

Rizikovým je u bakteriálnych infekcií pobyt v prostredí, ktoré je zamorené, so zvieratami, ktoré sú choré či chorobu prenášajúrovnako ako s chorými a chorobu prenášajúcimi ľuďmi. Dôležitá je prevencia - predchádzanie vzniku nákaz posilňovaním obranyschopnosti cvičením, pohybom, zdravou stravou. pohlavne prenosných ochorení je potrebné sa chrániť kondómomu ochorení prenášaných krv sajúcími článkonožcami používaťrepelenty a vhodné oblečenie. Možnosťou ochrany je aj očkovanieočkovacie látky proti niektorým baktériám sú bežne na trhu. Následkov nákaz je veľké množstvo a záležia na všetkých vyššie popísaných činiteľoch. Nemusia sa však vyskytovať žiadne. Následkom, ktorý vzniká vždy, je "vyškolenie" obranyschopnostiaby nabudúce danú baktériu rozpoznala rýchlejšie a odstránila ju skôr, než dôjde k prepuknutiu choroby. Vzniká voči danej baktérii imunita.


Vznikom bakteriálnej nákazy sme ohrození prakticky každý deň. Snažte sa preto čo najlepšie predchádzať ochoreniu. Ak máte pocit, že už takýmto ochorením trpíte, navštívte prosím svojho lekára, ktorý vykoná potrebné vyšetrenia a navrhne vám možnosti liečby.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email