Autizmus

25.4.2012 , Zdeňka Gregorová

autismus.jpg - kopie
autismus.jpg - kopie
Autizmus je psychické ochorenie prejavujúce sa v detskom veku. Príčina autizmu nie je celkom jasná. Medzi príznaky autizmu patrí citová plochosť, neschopnosť nadväzovať vzťahy, oneskorená reč. Rodičia s podozrením na autizmus u svojho dieťaťa by mali vyhľadať odbornú pomoc, kde im pomôžu a poradia, ako s dieťaťom komunikovať a ako sa k nemu správne správať.

Autizmus

Autizmus je psychické ochorenie prejavujúce sa v detskom veku. Prečo autizmus vzniká, nie je doteraz úplne jasné. Existuje viacero teórií, ale žiadna nebola dostatočne potvrdená odbornými štúdiami. Príčina vzniku autizmu tkvie pravdepodobne v poruche komunikačných funkcií mozgu. Mozog je veľmi zložité riadiace centrum celého organizmu. Mozog sa skladá z jednotlivých centier, ktoré sú zodpovedné za rôzne funkcie ľudského tela. Tieto mozgové časti musia spolu dobre komunikovať, inak je narušené výsledné správanie postihnutého jedinca. Pri autizme najskôr dochádza k poruche komunikácie medzi týmito centrami. Niektoré časti mozgu pracujú na plný výkon, iné sú utlmené a podľa špeciálnych zobrazovacích vyšetrení nedochádza k ich vzájomnému prepojeniu. Výrazný útlm mozgovej činnosti pozorujeme v časti mozgu, označovanej ako ľavá hemisféra, ktorej centrá sú zodpovedné za emócie. Autistické dieťa sa preto chová chladne k svojmu okoliu a nepotrebuje vytvárať sociálne kontakty. Dieťa trpiace týmto ochorením by sme mohli označiť ako technický typ.

Autizmus a jeho prejavy

Ako sa vlastne autistické dieťa prejavuje? Už od raného detstva môže matka pozorovať akýsi chlad dieťaťa. Dieťa nevyžaduje jej pozornosť, nechce sa maznať a túliť, nepredlžuje dojčenie len kvôli fyzickému kontaktu s matkou. Autistické dieťa sa nezaujíma o emócie druhých, nedokáže rozpoznať, čo matka vyjadruje zmenou hlasu či zmenou mimiky tváre. Dieťa sa vyhýba očnému kontaktu, nesnaží sa nadviazať kontakt s inými deťmi a nechce sa s nimi hrať. Postihnuté dieťa začína neskôr hovoriť, aj keď reči rozumie a vie ju používať rovnako ako jeho zdraví rovesníci, nepotrebuje komunikovať s ľuďmi, takže reč nepoužíva. Dokonca sú popisované prípady, kedy dieťa po dvoch troch rokoch začalo bez akéhokoľvek predošlého slovného prejavu hovoriť úplne plynule. Autista často vyhľadáva samotu, nepotrebuje sociálne väzby. Tieto deti nemajú schopnosť vcítiť sa do pocitov druhých, preto nedokážu rozoznať, že niekomu ubližujú. Na emócie druhých nereagujú očakávaným spôsobom a často nereagujú vôbec. Toto odmietanie sociálnych kontaktov vedie postihnuté deti už od raného detstva do izolácie od svojich rovesníkov. Často i rodičia si nevedia s autistickým dieťaťom rady, pretože majú pocit, že dieťa ich vôbec nemá rado a nespĺňa ich predstavy o rodičovstve. Niekedy sa u chorých detí môže objaviť porucha inteligencie, ale nie je to pravidlom. Naopak občas malí autisti vynikajú v nejakom odbore, najčastejšie technického rázu. Určite si spomeniete na film Rain man, kde Dustin Hoffman tak perfektne dokázal počítať ťažké príklady. Veľmi známy je aj prípad muža, ktorý po lete nad určitým mestom dokáže potom nakresliť jeho obraz s do detailu prepracovanými domami a ulicami. Všeobecne sa autistické deti viac zaujímajú o veci ako o ľudí. Niektoré sa miesto obvyklých hračiek hrajú napríklad sa skrutkovačom. Ponúkané hračky nepoužívajú ako normálne deti k hre, kde rozvíjajú fantáziu a vymýšľajú rôzne situácie, v ktorých sa hračky vyskytnú. Oveľa viac autistov zaujíma, ako sú hračky vyrobené, rozmontovávajú ich alebo ich skladajú podľa rôznych veľkostí a farieb. Autistické dieťa budí zdanie, že žije vo svojom svete a nič iné ho nezaujíma. Nie je dobré snažiť sa dieťa z jeho sveta vytrhnúť. Postihnuté dieťa potrebuje svoje stereotypy, nesmie z nich byť násilne vyvedené. Nové prostredie ho desí. Často preto pozorujeme výbuchy hnevu ako reakciu na situácie, ktoré by boli pre zdravé dieťa ľahko zvládnuteľné. Autistické dieťa má navyknuté určité rituály. Tieto rituály pravidelne opakuje, nie je možné dieťa nútiť, aby ich menilo, aj keď môžu vyzerať zvláštne.

Liečba autizmu

Liečba autizmu je veľmi zložitá. Terapia pomocou medikamentov neexistuje, iba môžeme ovplyvňovať prejavy choroby. Veľmi dôležitá je psychoterapia, teda liečba založená na dlhodobej práci s dieťaťom a snahe ho začleniť do normálneho kolektívu. Po dobre vedenej psychoterapii je dieťa často schopné navštevovať s ostatnými deťmi normálne škôlku i školu. Je tiež pravda, že autizmus nebýva diagnostikovaný príliš často, pretože mnoho autistických detí môže byť vnímaných len ako citovo plochých s nezáujmom o ľudí, teda nie sú považovaní za chorých. Existuje ešte takzvaný Aspergerov syndróm, čo je mierna forma autizmu, ktorá má len ľahko vyjadrené typické prejavy ochorenia autizmom. Tieto deti sa oveľa ľahšie zaradia do kolektívu ostatných rovesníkov než pravé autistické dieťa.

Autizmus a jeho vznik

Ako už bolo povedané, nie je známe, prečo autizmus vzniká. Jasné je len to, že úlohu opäť hrá dedičnosť. Autizmus je dedičné ochorenie, ale dedičnosť nie je nejako výrazná, je pravdepodobnosť len 1: 20, že rodičia jedného autistického dieťaťa budú mať ďalšie dieťa tiež autistu. Autizmus sa oveľa častejšie vyskytuje u chlapcov ako u dievčat a jeho celkový výskyt v populácii je asi 0,5%. Pre rodičov autistického dieťaťa je dôležité nelámať nad svojím dieťaťom palicu, ale snažiť sa s ním komunikovať a pomáhať mu v jeho zložitom svete. Aj keď si to mnoho rodičov nemyslí, autistické dieťa ich má svojím spôsobom rado a radí ich do svojho života. Rodičia autistického dieťaťa by pri prvých prejavoch mali vyhľadať odbornú pomoc, ktorá im poradí, ako s autistom komunikovať a ako sa k nemu správať. V Českej republike je už toto ochorenie dobre známe, a preto existujú špecializované centrá, škôlky aj školy, kde rodičom chorého dieťaťa odborný personál rád ponúkne svoju pomoc.

 

 
 

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email