Ateroskleróza

19.3.2012 , Kateřina Hudecová

ateroskleroza.jpg - kopie
ateroskleroza.jpg - kopie
Ateroskleróza, teda zužovanie priesvitu ciev na podklade ukladania tukových hmôt do steny ciev, je jedným z hlavných dôvodov väčšiny úmrtí obyvateľov vyspelého sveta. Ateroskleróza vzniká na základe pôsobenia rozličných rizikových faktorov akými sú vysoký tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, stres a nedostatok pohybu. Ateroskleróza je podstatou chorôb, ako je infarkt myokardu, mozgová mŕtvica, ischemická choroba srdca a dolných končatín.

Ateroskleróza

Ateroskleróza, označovaná tiež ako kôrnatenie alebo tvrdnutie tepien, je ochorenie, pri ktorom sa v postihnutých stenách tepien ukladajú tukové látky. Tepny majú v našom organizme dôležitú úlohu. Roznášajú krv bohatú na kyslík a živiny k našim tkanivám a orgánom a ich pružné steny udržujú optimálne hodnoty krvného tlaku. Preto je dôležité, aby tepnami mohlo prúdiť také množstvo krvi, ktoré dokáže plne uspokojiť potrebu tkanív. Ak sa ale tukové látky ukladajú v stene tepien, dochádza postupne k ich zužovaniu alebo až úplnému uzáveru, v dôsledku ktorého dochádza k ischémii príslušných tkanív. V dnešnej dobe existuje množstvo chorôb ktorých podkladom je práve ateroskleróza. Tieto choroby sú zodpovedné asi za polovicu z celkového množstva všetkých úmrtí vo vyspelých krajinách.

Prejavy aterosklerózy

Podstatou vzniku aterosklerózy je teda ukladanie tukových látok, predovšetkým cholesterolu, v stene ciev. Tie postupne vytvárajú tzv. ateromové pláty, ktoré obmedzujú prietok krvi v postihnutej tepne. Neskôr môžu viesť až k výraznému zúženiu tepny alebo jej úplnému uzavretiu. V tomto prípade dochádza k tomu, že tepna nie je schopná zaistiť dostatočný prietok krvi ku tkanivám, ktoré v dôsledku toho trpia nedokrvenosťou a nedostatkom kyslíka. V tomto štádiu sa už vyskytujú aj typické príznaky, medzi ktoré patria väčšinou bolesti v oblasti nedokrveného orgánu. Ak je tepna iba zúžená, a určitý prietok krvi je zachovaný, väčšinou registrujeme bolestivosť týchto nedokrvených tkanív pri námahe. Vtedy totiž nároky tkanív na kyslík stúpajú a zúžené cievy nie sú tieto nároky schopné uspokojiť. V pokoji ale väčšinou tieto bolesti ustúpia. Ak je ale uzáver tepny úplný a dôjde k jej upchatiu, môže dôjsť v dôsledku nedokrvenia až k odumretiu príslušného orgánu alebo jeho časti. Ten v tomto prípade nemôže ďalej plniť svoju funkciu. Ateroskleróza môže postihovať všetky tepny nášho tela, častejšie udávané sú tepny mozgové, srdcové, tepny dolných končatín alebo aorta, teda srdcovnica. V mnohých prípadoch môže spôsobiť veľmi vážne komplikácie, prípadne aj smrť.

Rizikové faktory aterosklerózy

Rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku aterosklerózy, môžeme jednoducho rozdeliť do dvoch skupín. Na tie, ktoré nemôžeme sami nijako ovplyvniť a tie, ktoré ovplyvniť môžeme.

Neovplyvniteľné rizikové faktory

Do skupiny neovplyvniteľných rizikových faktorov patrí vek, pohlavie a vrodené dispozície. S vyšším vekom rastie aj výskyt aterosklerózy. Medzi pohlaviami bývajú v strednom veku postihnutí častejšie muži, ženy menej najmä vďaka ochrannému vplyvu ženských pohlavných hormónov. V neskoršom veku, po prechode sa ale pomer upravuje a ženy potom bývajú postihnuté rovnako často ako muži. K rýchlejšej progresii aterosklerózy môže viesť aj dedičná dispozícia.

Ovplyvniteľné rizikové faktory

Do druhej skupiny patria rizikové faktory, ktoré môžeme veľmi výrazne ovplyvniť napríklad správnym životným štýlom. Zaraďujeme sem zvýšenú hladinu tukov v krvi, najčastejšie cholesterolu. Udáva sa, že normálna hodnota krvného cholesterolu by mala byť do 5,2 mmol / l. Ak je táto hladina vyššia, zvyšuje sa aj jeho ukladanie do cievnych stien. Veľmi rizikové je z hľadiska aterosklerózy aj fajčenie cigariet, kde je preukázané, že fajčiari častejšie trpia postihnutím tepien dolných končatín a umierajú na srdcové infarkty, nehľadiac na podiel fajčenia pri tvorbe rozličných nádorových ochorení. Nebezpečenstvo samozrejme stúpa s rokmi a s počtom vyfajčených cigariet. Za ďalší rizikový faktor je považovaný aj vysoký krvný tlak, ktorý nepriaznivo pôsobí na stenu ciev a urýchľuje tak proces aterosklerózy. Veľké riziko predstavuje aj cukrovka predovšetkým tým, že u chorých spôsobuje zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi. Ďalej treba spomenúť nedostatok pohybu, nadváhu alebo stresový spôsob života.

Komplikácie aterosklerózy

Ako už bolo uvedené vyššie, ateroskleróza je ochorenie tepien, ktoré je podkladom radu ďalších ochorení. Aterosklerózou trpí každý z nás, ale nie u každého sa objavujú príznaky. V prípade, že dôjde k zmene na aterómovom pláte, ako je jeho prasknutie, či nasadnutie trombu, vznikajú komplikácie aterosklerózy. Tými sú:

  • Infarkt myokardu, teda miestny ischemický záchvat- TIA srdcového svalu, ktorý vzniká najčastejšie v dôsledku nasadnutia trombu, teda krvnej zrazeniny, na aterosklerózou postihnuté vencovité tepny. Prejavuje sa bolesťou v oblasti hrudníka, ľavej hornej končatiny a bolesť môže vyžarovať aj do ľavej polovice čeľuste či do ľavého ramena. Ďalej je prítomná dýchavičnosť, bledosť a studený pot. Jedná sa o akútny stav, ktorý nutne vyžaduje čo najrýchlejší transport do nemocnice.
  • Angina pectoris je stav, kedy sa v dôsledku aterosklerózy zužujú tepny a mení sa tak možnosť prívodu kyslíka do tkanív pri väčších záťažiach, kedy sú nároky na potrebu okysličenej krvi väčšie. Toto zúženie však nestačí vyvolať infarkt myokardu. Prejavuje sa tiež bolesťou na hrudi, dýchavičnosťou a objavuje sa v závislosti od jej typu pri záťaži alebo v pokoji. Anginu pectoris je nevyhnutné liečiť, pretože je považovaná za tzv. preinfarktový stav.
  • Cievna mozgová príhoda, čiže mozgový infarkt, je závažný stav, ktorý vyžaduje neodkladnú starostlivosť. Jeden z typov cievnej mozgovej príhody vzniká na podklade aterosklerózy, kedy dochádza k zúženiu mozgových tepien. V týchto potom dochádza k zaklineniu krvnej zrazeniny a zníženiu prietoku krvi do mozgu. Tak vzniká ischémia, teda miestne nedokrvenie mozgu a tým infarkt mozgu. Prejavuje sa nevysvetliteľným závratom, slabosťou až ochrnutím najčastejšie polovice tela, poruchou reči, videnia či úplnou stratou vedomia. Pacienta je nutné čo najrýchlejšie transportovať na špecializované pracovisko, tzv. iktovú jednotku, ktorá je vybavená na liečbu týchto akútnych stavov.
  • Ischemická choroba dolných končatín je ochorenie, ktoré môže vznikať na podklade zúženia tepien, najčastejšie predkolenných, v dôsledku aterosklerózy. Tento stav vedie k zníženiu prekrvenia dolných končatín, čo sa prejaví tzv. klaudikačnou bolesťou. Jedná sa o bolesť pri chôdzi. Neskôr sa však bolesť objavuje aj v pokoji. Dolná končatina býva tiež chladná, môže dôjsť k rozvinutiu gangrény a v krajných prípadoch môže končiť amputáciou končatiny. V dnešnej dobe je tento stav liečený farmakologicky, užívaním lieku proti zrážaniu krvi alebo chirurgickým spriechodnením zúženej tepny.


Diagnostika aterosklerózy

Diagnostika aterosklerózy sa vykonáva u pacientov trpiacich komplikáciami tohto ochorenia a na základe rizikových faktorov zistených pri anamnéze. Pre potvrdenie prítomnosti aterosklerózy sa využíva niekoľko vyšetrení. Základným vyšetrenia je tzv. Duplexná Dopplerovská ultrasonografia. Jedná sa o nebolestivé vyšetrenie, ktoré využíva ultrazvuk na meranie krvného tlaku a prietoku krvi cievami. Ďalšia možnosť je kontrastná angiografia, kedy je potrebné zaviesť do príslušnej tepny katéter, vpraviť kontrastnú látku a za pomoci röntgenových lúčov zhotoviť obraz, na ktorom budú viditeľné prípadné zmeny na tepnách. Ďalšími menej využívanými metódami je využitie magnetickej rezonancie či počítačovej tomografie na zobrazenie ciev.

Liečba aterosklerózy

Liečba aterosklerózy spočíva v liečbe príčin vedúcich k tomuto stavu. Ateroskleróza postihuje každého z nás prakticky už od narodenia, ale jej ďalší rozvoj môžeme sami ovplyvniť. Vzhľadom k tomu, že k rozvoju aterosklerózy vedú stavy ako je vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu v krvi, cukrovka, či fajčenie, je nevyhnutné proti týmto faktorom bojovať a účinne ich liečiť.

  • Liečba vysokej hladiny cholesterolu je zásadným krokom v boji proti rozvoju aterosklerózy. Spočíva v užívaní liekov, tzv. statínov alebo fibrátov. U detí sú odporúčané lieky na báze živice.
  • Liečba vysokého krvného tlaku je nutná k zníženiu ďalšieho poškodzovania tepien. Predovšetkým je potrebná úprava životného štýlu, ktorá vedie k abstinencii fajčenia, alkoholu, redukcii telesnej hmotnosti a zvýšeniu množstva ovocia a zeleniny v jedálničku. Zároveň je potrebné užívať lieky zo skupiny diuretík, ACE-inhibítorov, beta-blokátorov, či blokátorov kalciových kanálov.


Prevencia aterosklerózy

Ak chcete predchádzať prejavom aterosklerózy alebo aspoň spomaliť ich vývoj, je potrebné v prvom rade bojovať proti spomenutým rizikovým faktorom. To znamená upraviť životný štýl, vyvarovať sa fajčeniu a častej konzumácii mastných a nezdravých jedál, zvýšiť pohybovú aktivitu a snažiť sa vyhýbať nadmernému stresu. Dôležité je tiež udržiavanie primeranej hmotnosti a hodnoty krvného tlaku. V prípade, že už užívate lieky proti niektorému z vyššie uvedených rizikových faktorov, je potrebné ich brať pravidelne a dodržiavať pokyny lekára.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email