Astma

18.3.2012 , Jiří Dyntr

astma-astma-bronchialebez-lecby.jpg - kopie
astma-astma-bronchialebez-lecby.jpg - kopie
Astma je zápalové ochorenie postihujúce sliznicu dýchacích ciest. Je spôsobené precitlivenosťou na látky v našom okolí tzv. alergény. Hlavným príznakom astmy je opuch priedušnice a následné zhoršenie dýchania vyvolané alergénom. Astma býva najčastejšie vyvolaná napr. peľmi, prachom alebo niektorými potravinami.

Astma

Astma, celým názvom bronchiálna astma, je zápalové ochorenie postihujúce sliznicu dýchacích ciest. Vzniká väčšinou na podklade alergie, teda nadmernej reakcie imunitného systému proti cudzorodým časticiam v prostredí, tzv. alergénom. Najčastejšími alergénmi sú rastlinné pele, roztoče, zvieracia srsť a perie, ale aj niektoré druhy potravín. V zdravom organizme je reakcia proti nim minimálna, u alergikov však bunky imunitného systému produkujú neprimerane veľké množstvo látok, ktoré vedú k vzniku alergických prejavov. Bronchiálnu astmu je potrebné odlišovať od tzv. srdcovej astmy, ktorá sa tiež prejavuje výraznou dýchavičnosťou, ale jej príčinou je neschopnosť srdca odčerpávať krv z pľúcnych ciev.

Zápal pri astme

Zápal, ktorý postihuje sliznicu dýchacích ciest je bežná obranná reakcia organizmu na škodlivé látky. Najčastejšie sú vyvolávateľmi zápalu baktérie alebo vírusy, ktoré sa v mieste prieniku do organizmu usadia. To vyvolá špecifickú reakciu organizmu, ktorú pozorujeme ako začervenanie, opuch, zdurenie, bolesť a zhoršenú funkciu postihnutého miesta. U astmy sú to práve alergény, ktoré vyvolávajú takúto reakciu organizmu, ktorá je však neodôvodnená a z hľadiska organizmu úplne zbytočná.

Vznik astmy

Hlavným znakom bronchiálnej astmy je teda nadmerná citlivosť steny priedušiek na alergény prítomné vo vzduchu. Po ich vdýchnutí a prieniku do dýchacích ciest dochádza k zvýšeniu priepustnosti steny ciev pre tekutiny, čo vedie k vzniku opuchu priedušky. Okrem toho sú aktivované tiež drobné žliazky v stene dýchacích ciest, ktoré začnú produkovať väčšie množstvo hlienu. Ďalej sú tiež podráždene nervy, ktoré zareagujú stiahnutím svalov priedušiek a tento dej spolu s opuchom a zvýšením produkcie hlienu spôsobí významné zúženie priesvitu dýchacích ciest spôsobujúce typické príznaky.

Príznaky astmy

Hlavným príznakom astmy je sťažené dýchanie, predovšetkým s obmedzením výdychu. Pacienti s astmou sú dýchaviční, majú predĺžený výdych a často ich trápi dráždivý kašeľ. Pri nádychu aj výdychu môžeme tiež niekedy počuť pískanie alebo chrčanie. To je spôsobené tým, že je prúdenie vzduchu obmedzované zúženým priesvitom dýchacích ciest. Môžu mať aj rôzne silné bolesti na hrudi a väčšinou nie sú kvôli dýchacím problémom schopní vykonávať fyzicky náročnejšie aktivity.

Astmatický záchvat

V priebehu ochorenia sa rôzne často vyskytujú epizódy náhleho zhoršenia stavu, tzv. astmatické záchvaty. V období medzi záchvatmi nemusí mať pacient takmer žiadne prejavy dychovej nedostatočnosti alebo sú iba v menšom rozsahu. Počas vlastného záchvatu sa však dôsledky zúženia priesvitu dýchacích ciest prejavia naplno. Pacient má veľmi výrazné problémy pri nádychu a predovšetkým potom pri výdychu, môže sa dokonca začať aj dusiť. Ak je prítomný kašeľ, vykašliava pacient priehľadný alebo mierne zakalený hlien a veľmi častá je aj silná bolesť. Po veľmi ťažkom záchvate môže pacient trpieť nedostatkom kyslíka, a to sa prejaví zmodraním pier a niekedy dokonca dochádza k strate vedomia. Najzávažnejším stavom, ktorý môže u astmatika vzniknúť, je tzv. status astmaticus, ktorý nereaguje na žiadne podávané liečivá a môže končiť zástavou dychu a smrťou pacienta. Aby tento stav nenastal, je nutné astmu včas diagnostikovať, zhodnotiť jej ťarchu a možné riziká a začať liečbu.

Diagnostika astmy

Medzi hlavné vyšetrovacie metódy patrí spirometria, pri ktorej sa zistí stupeň obmedzenia výdychu v dôsledku zmien v prieduškách. Ďalej sa robí vyšetrenie dýchacích plynov v krvi, aby mohla byť zhodnotená kvalita okysličenia tela a odvodu oxidu uhličitého. Veľmi dôležité je tiež alergologické vyšetrenie, pri ktorom sa odhalí podnet, ktorý vyvoláva reakciu imunitného systému a vedie k vzniku prejavov astmy. Najčastejšie sa používajú kožné testy, pri ktorých sa rôzne alergény vpravujú v malom množstve do kože na predlaktí a sleduje sa, na ktorý z nich organizmus zareaguje viac, než by bolo normálne. Práve taký alergén môže byť vyvolávateľom astmy a vďaka tomuto vyšetreniu sa mu pacient môže vyhýbať.

Liečba astmy

Liečba astmy je dlhodobá a väčšinou celoživotná. Astma je nevyliečiteľné ochorenie ktorého prejavy sme schopní dôslednou liečbou a tlmením príznakov výrazne potlačiť, nie však vyliečiť. Pri liečbe sa snažíme o kontrolu nad chorobou a prevenciu komplikácií a kritických stavov, pretože neliečená astma môže viesť aj k smrti chorého. Pri liečbe používame antihistaminiká, čo sú lieky lieky blokujúce účinok histamínu, ktorý má významnú úlohu v rozvoji alergie. Antihistaminiká rozdeľujeme na úľavové a protizápalové. Úľavové lieky majú za úlohu rýchlo potlačiť príznaky akútneho astmatického záchvatu. Podávajú sa krátkodobo a nastupujú veľmi rýchlo. Protizápalové lieky slúžia k dlhodobej prevencii a kontrole nad chorobou. Ich nástup je pomalý preto sa užívajú každý deň, aby si chorý udržoval stálu hladinu. Ženy astmatičky sa v tehotenstve musia poradiť s ošetrujúcim lekárom o vhodnom spôsobe liečby. Akútne astmatické prejavy môžu ohroziť vyvíjajúci sa plod. V akútnej aj dlhodobej liečbe astmy je preferovaná inhalačná aplikácia antiastmatík. Preto je nutné individuálne pre každého pacienta vybrať nielen liek, ale aj inhalačný systém a pacienta aj jeho rodinu naučiť a pravidelne kontrolovať správnu inhalačnú techniku. Nesprávna inhalačná technika patrí v liečbe astmy medzi najčastejšie príčiny liečebných neúspechov.

Výskyt astmy

Bronchiálna astma patrí k pomerne častým ochoreniam a jej výskyt sa v poslednej dobe skôr zvyšuje. Hlavnou príčinou je, že deti sú už od narodenia držané v takmer sterilných podmienkach, ktoré im zabraňujú kontakt s prirodzenými alergénmi a ich imunitný systém sa nevyvíja tak ako by mal. Sú potom náchylnejšie k vzniku alergií a veľmi často sa u nich objaví aj bronchiálna astma.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email