Aneuryzma a disekcia aorty

31.3.2012 , MUDr. Libor Dujka

aneurysma-a-disekce-aorty2.jpg - kopie
aneurysma-a-disekce-aorty2.jpg - kopie
Aneuryzma je výduť cievnej steny. Aneuryzma síce môže vzniknúť na akékoľvek tepne, obzvlášť závažná - život ohrozujúca - môže byť však aneuryzmy aorty. Disekcia potom znamená trhlinu v cievnej stene. Pri disekcii sa jednotlivé vrstvy cievnej steny oddelia od seba a krv tak vlastne preteká dvomi riečiskami.

Aneuryzma a disekcia aorty

Aorta, slovensky srdcovnica, je najväčšou tepnou ľudského tela. Vychádza z ľavej srdcovej komory a končí v dutine brušnej. Tu sa delí na dve veľké vetvy zásobujúce dolné končatiny. Je hlavnou tepnou, z ktorej vychádzajú vetvy zásobujúce životne dôležité orgány ako sú mozog, srdce a obličky. Z ľavej komory srdca vychádza tepna ako vzostupná aorta, prechádza v aortálny oblúk a pokračuje ako zostupná aorta. Ďalej sa jej časti nazývajú podľa toho kadiaľ prechádzajú, rozlišujeme teda hrudnú a brušnú aortu. Aneuryzmy sa tvoria častejšie v aorte brušnej, zatiaľ čo disekcia v oblasti hrudnej, presnejšie vzostupnej časti aorty.

Aneuryzma aorty

Aneuryzma, teda výduť, je vyklenutie cievnej steny. Vznikne teda akési duté vrecko, ktorým prúdi krv. Aneuryzmy sa tvoria v mieste oslabenia cievnej steny. Na vine môže byť zápal cievnej steny, ktorý ju tým zoslabuje, ateroskleróza a vysoký krvný tlak.

Príznaky a následky aneuryzmy

Problematika aneuryziem spočíva v tom, že ak aneuryzma nepraskne, čo sa prejaví silnou bolesťou, môže zostať úplne bez povšimnutia. Veľké aneuryzmy môžu byť hmatateľné v podobe pulzujúcich útvarov pri vyšetrení brucha. Môžu tlačiť na okolité orgány a pôsobiť bolesti brucha či chrbta. Prítomnosť aneuryzmy je vždy dôvodom na sledovanie. V prípade, že dosahuje určitú veľkosť, udáva sa do 5 cm, je indikovaná na operáciu. V oblasti hrudnej časti aorty je aneuryzma vzácna, častejšie sa tvorí v časti brušnej. Jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že môže prasknúť a krv sa tak vyleje do okolia. Vzhľadom k veľkosti aorty a množstvu krvi, ktoré ňou preteká a tiež vzhľadom k veľkosti brušnej dutiny, hrozí rozsiahle vnútorné krvácanie s rozvratom krvného obehu. Pacient tak môže upadnúť až do veľmi vážneho stavu, tzv. šoku.

Diagnostika aneuryzmy aorty

Aneuryzmu aorty nie je ľahké diagnostikovať pretože jej veľkosť môže byť rôzna a väčšinou nevyvoláva žiadne príznaky. V prípade jej väčších rozmerov môžeme nahmatať pri fyzikálnom vyšetrení pulzujúcu rezistenciu v oblasti stredu brucha. Rovnako môžeme tento nález overiť počúvaním za pomoci stetoskopu, kedy počujeme vírivé zvuky. Spoľahlivou metódou ako potvrdiť diagnózu je použitie CT alebo ultrazvuku brucha. CT čiže počítačová tomografia je vyšetrenie využívajúce röntgenové žiarenie na vytvorenie 3D obrazu. Jeho nevýhodou je vysoká dávka žiarenia, ktorú telo absorbuje. Ultrazvuk je naopak úplne bezpečnou metódou, ktorá využíva prienik zvuku a jeho rôzne vstrebávanie v rôznych tkanivách.

Liečba aneuryzmy aorty

Liečba aneuryzmy aorty spočíva v sanácií faktorov, ktoré sa na vzniku tohto ochorenia podieľajú. K tomu sa využívajú lieky rôznych skupín. Je nutné teda znižovať vysoký tlak, znižovať hladinu cholesterolu v krvi. Jedinou možnosťou ako vyriešiť problém aneuryzmy je chirurgický zákrok. Často sa najprv pristupuje k zavedeniu stentu, teda kovovej výstuhy do vnútra aorty a teda k spevneniu cievy. Existujú aj ďalšie metódy spevnenia steny aorty v oblasti výdute, ktoré sú však náročnejšie a vykonávajú ich len špecialisti na cievnej chirurgii.

Disekcia aorty

Disekcia aorty predstavuje trhlinu v cievnej stene. Presnejšie, stenu tepny tvoria 3 vrstvy. Ak je prvá, vnútorná, vrstva poškodená, krv vniká medzi prvú a druhú vrstvu a vznikne disekcia. Narozdiel od aneuryzmy sa častejšie tvoria v hrudnej časti aorty. Príčinami vzniku disekcií aorty sú vysoký krvný tlak, ochorenia väziva cievnej steny a vzácne aj ateroskleróza.

Príznaky a následky disekcie aorty

Disekcia aorty teda predstavuje trhlinu v jej stene, v oblasti vzostupnej časti aorty. Krv sa hromadí v trhline a tvorí kapsu podobnú aneuryzme. Toto vrecko môže obmedziť prietok krvi cievou, popr. ju úplne uzavrieť. Môže sa ďalej rozširovať a zasiahnuť tepny, ktoré z aorty vychádzajú. Tie môže tiež zúžiť alebo uzavrieť. Disekcia aorty sa prejavuje náhlou silnou bolesťou za hrudnou kosťou a tento stav sa môže spontánne upraviť. Vzhľadom k tomu, že často vzniká v oblasti odstupu aorty zo srdca, kde odstupujú aj vencovité tepny, môže byť príčinou infarktu, popr. postihnutia aortálnej chlopne. Podobne môžu byť postihnuté tepny zásobujúce mozog, čo sa prejaví ako cievna mozgová príhoda, popr. ochrnutie niektorej časti tela. Môže postihnúť aj obličky, čím sa zníži množstvo moču. V prípade veľkej straty krvi sa rozvinie šok.

Diagnostika disekcie aorty

Diagnostika disekcie aorty spočíva predovšetkým v podrobnej a starostlivé anamnéze s vylúčením akútneho infarktu myokardu pomocou EKG. Ďalej môžeme urobiť röntgen hrudníka, či echokardiografiu, teda ultrazvukové vyšetrenie srdca. Zásadnou metódou, ktorá odhalí drvivú väčšinu disekcií aorty je tzv. transezofageálna echokardiografia. Jedná sa o ultrazvukové vyšetrenie srdca, kedy je sonda zavádzaná ústami do pažeráka a žalúdka a je tak možné presnejšie zobraziť štruktúry srdca vrátane aorty.

Liečba disekcie aorty

Disekcia je vždy považovaná za život ohrozujúci stav. Avšak nie vždy musí byť priebeh dramatický. Dočasná i trvalá stabilizácia stavu je možná. Závisí predovšetkým od veľkosti trhliny. Disekcia v oblasti hrudnej je vždy indikovaná na operáciu. U brušnej disekcie, pri dobrom stave a bez rizika komplikácií, nie je operácia nutná.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email