Anémia - chudokrvnosť

7.4.2012 , Tereza Zápalová

anemie-chudokrevnost.jpg - kopie
anemie-chudokrevnost.jpg - kopie
Anémie neboli chudokrevnost je stav, kdy je v plazmě přítomen nedostatek hemoglobinu, tedy látky, na kterou se v červené krvince váže kyslík. Anémií je několik druhů a jednotlivé druhy mají různé příčiny. Projevy jsou však do značné míry společné všem anémiím. Mezi projevy anémie patří únava, bledost, nevýkonost a dušnost.

Anémia

Anémia, inak chudokrvnosť, je stav zníženého množstva hemoglobínu v krvi pod určitú hranicu. Tá je stanovená na základe veku a pohlavia. So zníženou hladinou hemoglobínu môže súvisieť aj nižší počet červených krviniek. Anémia môže postihnúť jedinca akéhokoľvek veku. Existujú však stavy, u ktorých sa anémia objavuje častejšie. Jedná sa o ľudí s nedostatočným príjmom železa a vitamínov v potrave, u pacientov s nádorovým ochorením, cukrovkou, AIDS, či pri veľkých stratách krvi vplyvom operácie alebo úrazu.

Červené krvinky

Červené krvinky sú špecializované bunky, ktoré kolujú v krvných cievach. Každá z nich obsahuje krvné farbivo zvané hemoglobín, ktorý si krvinky vedia samé vyrábať a skladovať ho. Najdôležitejšou úlohou hemoglobínu je roznášať kyslík do všetkých tkanív v tele a na oplátku z nich odnášať nepotrebný oxid uhličitý. Pri nádychu putuje kyslík zo vzduchu do pľúc a cez pľúcne alveoly do krvi. Tu sa kyslík viaže na červené krvné farbivo a roznesie krvou do tkaniva. Životnosť červenej krvinky je však 120 dní, teda musí dochádzať k ich neustálej obnove, aby organizmus netrpel nedostatkom kyslíku. To je úlohou kostnej drene, v ktorej ku vzniku nových krviniek dochádza. Zánik starých červených krviniek je v orgáne, ktorý nazývame slezina.

Príčiny a typy anémie

Všeobecne môžeme rozdeliť anémie podľa príčiny na dve veľké skupiny. Anémia vzniká v dôsledku zníženej produkcie červených krviniek alebo vďaka ich zvýšenej deštrukcii.

Anémia zo zníženej produkcie červených krviniek

Znížená tvorba červených krviniek vedie súčasne aj ku zníženej hladine hemoglobínu v krvi. Vzniká tak anémia, ktorá môže byť zapríčinená rôznymi okolnosťami a stavmi.

Anémia z nedostatku železa

Železo je prvkom, ktorý ľudské telo potrebuje predovšetkým na tvorbu hemoglobínu. Jeho nedostatok v tele môže plynúť z jeho nedostatočného príjmu v potrave, predovšetkým v červenom mäse, vajciach, mlieku, či zelenine. Nedostatok železa sa objavuje tiež v období tesne po menštruácii, či pred menopauzou. Ďalej môže anémia z nedostatku železa vzniknúť pri významnom krvácaní, či nedostatočnom vstrebávaní z tenkého čreva v dôsledku chronických zápalových ochorení čreva.

Anémia z nedostatku vitamínu B12

Anémia môže vznikať tiež v dôsledku nedostatku vitamínu B12, ktorý je nevyhnutný pre tvorbu červených krviniek. Pokiaľ je ho v tele nedostatok, dochádza k blokáde normálneho rastu a vývoja červených krviniek a tak sa ich počet v krvi znižuje. Tento stav môže vzniknúť v dôsledku zníženého príjmu potravou, predovšetkým z živočíšnych zdrojov alebo tiež vďaka nedostatku tzv. vnútorného faktoru, ktorý sa tvorí v žalúdku a je nevyhnutný pre vstrebávanie vitamínu B12 v čreve. Preto sa anémia z nedostatku vitamínu B12 vyskytuje hlavne u pacientov s odstránením žalúdkom, či zápalmi pankreasu.

Aplastická anémia

Aplastická anémia, nazývaná tiež dreňový útlm, vzniká v dôsledku poruchy kmeňovej bunky kostnej drene, ktorá tvorí všetky krvné bunky. To vedie k útlmu tvorby červených aj bielych krviniek, včítané krvných doštičiek. Aplastická anémia môže byť vrodené ochorenie vyskytujúce sa pri tzv. Fanconiho syndróme. Rovnako môže byť aj získaná behom života v dôsledku užívania niektorých liekov, vplyvom žiarenia, chemických látok či niektorých infekčných ochorení.

Anémia pri chronických ochoreniach

Anémia môže vznikať aj u niektorých iných dlhodobo prebiehajúcich ochorení. Tie vedú rôznymi okolnosťami ku zníženiu tvorby červených krviniek a tým aj hemoglobínu. Býva to u ochorení obličiek, pečene, pri chronických infekciách, nádorových ochoreniach, či u chronických zápalov tenkého čreva.

Anémia zo zvýšenej deštrukcie červených krviniek

Anémia môže vznikať tiež pri zvýšenej deštrukcii červených krviniek a hovoríme potom o tzv. hemolytickej anémii. Rozpad červených krviniek je predčasný a dochádza k nemu v slezine. K ich rozpadu dochádza v dôsledku dedičnej poruchy membrány červených krviniek, či zmene ich tvaru. Hemolytická anémia vzniká tiež pri získaných infekčných ochoreniach, či po konzumácii niektorých liekov.

Prejavy anémie

Napriek tomu, že existuje niekoľko typov anémií, ich prejavu bývajú v zásade veľmi podobné. Anémia sa prejavuje bledosťou, výraznou únavou, poklesom výkonnosti a celkovou slabosťou. Menej časté prejavy zahrnujú dýchavičnosť, bolesti hlavy, závrate, pocit chladu a necitlivosť v rukách, zrýchlenú frekvenciu a pocit búšenia srdca. Pri anémii z nedostatku železa môžeme pozorovať zvýšenú lámavosť vlasov a nechtov. Pri aplastickej anémii sa v dôsledku celkového útlmu kostnej drene stretávame s častejšími infekčnými ochoreniami jedinca a poruchami zrážania krvi. Ľahká forma anémie nemusí mať prejavy žiadne.

Priebeh anémie

Anémia má pomerne nešpecifické príznaky, a preto si žiadnych zmien na chorom človeku nemusíme ihneď všimnúť. Priebeh anémie môže byť akútny, či chronický.

  • Akútna anémia prebieha v atakoch a býva najčastejšie pri hemolytickej anémii. Dochádza tu k masívnemu rozpadu červených krviniek, a preto býva aj nástup klinických príznakov náhly.
  • Chronická anémia sa vyvíja spravidla pomaly a dlhodobo súčasne s iným prebiehajúcim ochorením, napríklad cukrovkou, chronickým ochorením obličiek, či rakovinou. Prejavy anémie tak často sú maskované príznakmi základného ochorenia a nemusí sa na ňu dlho prísť.

Diagnostika anémie

Anémiu, teda pokles hladiny hemoglobínu v krvi, môžeme naisto stanoviť iba na základe krvného obehu. Tu sa zameriavame na počet krviniek, ich veľkosť a na hladinu hemoglobínu, ktorá je rôzna u mužov a žien. Ďalej je nevyhnutné zistiť hladiny všetkých foriem železa v tele, vitamínu B12 a pátrať po zdroji krvácania. Klinické prejavy v diagnostike anémie nehrajú veľkú úlohu, pretože sa jedná o prejavy nešpecifické, teda také, ktoré sa vyskytujú aj u širokej škály iných ochorení.

Liečba anémie

Súčasná liečba anémie je hlavne farmakologická a závisí na príčine jej vzniku. Pokiaľ je na vine nedostatočná tvorba krviniek, podávajú sa látky povzbudzujúce kostnú dreň ku tvorbe krvných buniek. Takou látkou je typicky erytropoetín. Pokiaľ dreň krvinky netvorí vôbec, je stav veľmi vážny a často je nutná transplantácia kostnej drene. Pokiaľ je príčina anémie v nedostatku niektorých látok, ako je vitamín B12, či železo, v tom prípade sa anémie lieči ich podávaním. V prípade zisteného krvácania, ktoré je natoľko masívne, že spôsobí rozvoj anémie, je úlohou lekára toto krvácanie zastaviť. Pri výraznej anémii sú niekedy nutné opakované krvné transfúzie, teda doplnenie chýbajúcich krviniek naplnených hemoglobínom z krvi od zdravého darcu.

Prevencia anémie

V rámci prevencie anémie sa odporúča pestrá strava s dostatkom železa, predovšetkým teda mäso a strukoviny. Ďalej je vhodná strava s dostatkom kyseliny listovej, ktorá je obsiahnutá v surovom ovocí a zelenine. Rovnako dostatočný príjem vitamínu B12 v živočíšnych produktoch je dôležitý pre prevenciu anémie z nedostatku tohto vitamínu. Dôležité sú tiež pravidelné prehliadky u praktického lekára. Ten môže ochorenie včas odhaliť a vhodnou liečbou tak zabrániť rozvoju komplikácií. Ťažká anémia môže byť niekedy veľmi závažná, ale pri skorej a správnej liečbe je často úplne vyliečiteľná.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email