Akútna respiračná insuficiencia

26.4.2012 , Michaela Knollová

akutni-respiracni-insuficience.jpg - kopie
akutni-respiracni-insuficience.jpg - kopie
Akútna respiračná insuficiencia je stav, kedy sa do tkanív organizmu nedostáva dostatok kyslíka a v krvi sa hromadí oxid uhličitý. Akútna respiračná insuficiencia má veľa príčin - obštrukcia dýchacích ciest, poškodenie pľúcnych mechúrikov, topenie sa. Liečba akútnej respiračnej insuficiencie môže vyžadovať aj umelú pľúcnu ventiláciu.

Akútna respiračná insuficiencia

V dýchacej sústave je vzduch privádzaný dýchacími cestami do pľúcnych mechúrikovTam vzduch prestupuje cez stenu pľúcneho mechúrika a dostáva sa tak do krvi. Z krvi sú tu súčasne do vzduchu uvoľňované odpadové plyny, ako CO2. Krv je udržiavaná v obehu činnosťou srdca a tak sa kyslík dostáva do všetkých častí nášho tela. Môže sa stať, že sa z nejakého dôvodu zhorší, alebo úplne zastaví dodávka kyslíku do krvi. Klesá teda jeho obsah v krvi (vzniká hypoxia). Naopak stúpa hladina CO2 (vzniká hyperkapnia) a vďaka tomu môže dochádzať k nebezpečným zmenám kyslosti vnútorného prostredia. Takýto stav označujeme ako akútna respiračná insuficiencia (ARI).

Akútna respiračná insuficiencia a jej príčiny

Príčin ARI je veľa. Predstavme si trasu, ktorú musí vzduch prejsť, než sa dostane do krvi. V každom mieste sa mu môže do cesty postaviť nejaká prekážka. Môže sa jednať o neschopnosť našich svalov roztiahnuť hrudník, vytvoriť v ňom podtlak a nasať vzduch do pľúc. To sa deje pri poškodení mozgu, miechy a nervov v miestach, ktoré riadia dýchacie pohyby. Môže dôjsť aj k masívnemu opuchu dýchacích ciest v ktoromkoľvek mieste - to sa objavuje napríklad pri alergických reakciách, astmatickom záchvate alebo u malých detí pri veľmi ťažko prebiehajúcich zápaloch dýchacích ciest. Rovnako tak by sme sem mohli zaradiť dusenie cudzím telesom a topenie sa. Ďalšou možnosťou je poškodenie steny pľúcnych mechúrikov, ako je tomu u ARDS, pri vdýchnutí zvratkov, či iných agresívnych tekutín a pár. Medzi najčastejšie príčiny však patrí astmatický záchvat, akútny zápal pľúc a tzv. ARDS (akútny syndróm dychovej tiesne).

Akútna respiračná insuficiencia u ARDS

ARDS vzniká buď priamo, ak pôsobí škodlivá látka priamo na pľúcne tkanivo, alebo nepriamo. Typickým príkladom nepriameho pôsobenia je sepsa, akútny zápal slinivky brušnej a polytrauma. Pri nich sú vo veľkom do krvného obehu uvoľňované látky sprostredkujúce zápalovú reakciu. Vďaka ich ohromnému množstvu je vzniknutá zápalová reakcia veľmi búrlivá a neriadená, čím poškodzuje vlastný organizmus, okrem iného aj vlastné pľúcne tkanivo. Tým sa zhoršuje prestup kyslíka do krvi. Pri astmatickom záchvate dochádza u chorých k masívnemu opuchu dýchacích ciest v dôsledku prítomnosti alergénu. U akútnych zápalov pľúc môže dochádzať k pokrytiu pľúcnych mechúrikov látkou (fibrínom), ktorá neprepustí vzduch. Základným príznakom je dýchavičnosť, zvyšuje sa tiež dychová a tepová frekvencia, môže sa objaviť cyanosaAko cyanosa sa označuje bledé  premodralé sfarbenie pier, jazyka a sliznice dutiny ústnej. Je typickým príznakom hypoxie. Ďalšie príznaky potom môžu byť aj typické pre dané ochorenia - napríklad "piskot" počas výdychu u astmatického záchvatu. ARI sa vyskytuje aj u veľmi skoro narodených detí. Tu sa označuje ako RDS (syndróm dychovej tiesne novorodencov). Je spôsobený nedostatočnou zrelosťou pľúcneho tkaniva. Za normálnych okolností pľúcne komôrky zostávajú otvorené vďaka špeciálnej látke - pľúcnemu surfaktantu. U nezrelých pľúc nie je ešte vytvorený, preto mechúriky kolabujú znemožňujú dieťaťu dýchanie. RDS je jednou z najzávažnejších komplikácií prežitia nedonosených detí.

Akútna respiračná insuficiencia a jeho liečba

Liečba ARI spočíva v odstránení vyvolávajúcej príčiny, podaní kyslíka a liekov, a ak to situácia vyžaduje, tak aj napojení pacienta na umelú pľúcnu ventiláciu. ARI je jednou z najčastejších príčin prijatia pacientov na anesteziologicko-resuscitačné oddelenie. Ide o život ohrozujúce stavy, ktoré vyžadujú špecializovanú intenzívnu starostlivosť. Ak sa stretnete s niektorými z týchto príznakov, najlepšie urobíte, ak okamžite zaistíte lekárske ošetrenie.
Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email