Akútna leukémia

8.4.2012 , Ondřej Volný

akutni-leukemie.jpg - kopie
akutni-leukemie.jpg - kopie
Akútne leukémie sú závažné ochorenia krvných buniek prebiehajúce v priebehu týždňov a mesiacov. Akútne leukémie sú charakteristické masívnou produkciou nefunkčných červených i bielych krviniek, vrátane krvných doštičiek, ktoré úplne vytlačia produkciu zdravých krvných buniek. Príznaky akútnych leukémií sú dané práve touto neprítomnosťou funkčných krviniek.

Akútna leukémia

Akútne leukémie sú rýchlo prebiehajúce závažné ochorenia krvi, ktoré nezriedka končia smrťou. Leukémia je považovaná za zhubné ochorenie krvi postihujúce biele krvinky, odborne leukocyty. Tie sú zodpovedné za obranné reakcie organizmu proti cudzorodým materiálom ako sú vírusy, baktérie, paraziti a ďalší. Leukémia je ochorenie, ktoré spočíva v zlom dozrievaní bielych krviniek. Nové biele krvinky sa v kostnej dreni síce tvoria, ale sú nefunkčné. Nie sú zrelé a hromadia sa v kostnej dreni, kde utláčajú zdravú krvotvorbu. Dostávajú sa do krvi a iných orgánov, v ktorých sa hromadia. Orgány sa zväčšujú a ich funkcia je narušená.

Výskyt a rozvoj akútnych leukémii

Výskyt akútnej myeloidnej leukémie sú 2 až 3 prípady na 100 000 obyvateľov za rok, vo veku nad 65 rokov je to až 17/100 000. Výskyt akútnej lymfoblastickej leukémie je 1 zo 100 000 a s vekom riziko vzniku akútnej lymfoblastickej leukémie narastá. Vývoj choroby je veľmi rýchly! Od prvých veľmi ľahkých, často prehliadaných príznakov, do vzniku závažných, život ohrozujúcich ťažkostí, často uplynie iba niekoľko týždňov.

Typy akútnych leukémii

Akútne leukémie sú zhubné ochorenia krvi, ktoré rozdeľujeme podľa toho, ktorú vetvu kmeňovej hematopoetickej bunky postihuje. Rozlišujeme akútnu myeolidnú leukémiu a akútnu lymfoblastovú leukémiu. Zásadný rozdiel medzi týmito dvoma typmi akútnych leukémií je v období ich výskytu. Akútna myeloidná leukémia je ochorením častejším a postihuje prevažne dospelých jedincov, zatiaľ čo druhý typ leukémie, akútna lymfoblastová, postihuje predovšetkým malé deti.

Akútna myeloidná leukémia

Akútna myeloidná leukémia je zhubným ochorením krvi, kedy sú postihnuté kmeňové bunky vedúce k tvorbe červeného krvného radu, teda napríklad červených krviniek. Jej rozvoj býva veľmi rýchly a pokiaľ nie sú dostatočne a správne liečené, môžu viesť veľmi rýchlo ku smrti chorého. Akútne myeloidné leukémie rozdeľujeme ďalej do štyroch skupín podľa toho k akým zmenám v bunkách dochádza. Toto rozdelenie má význam predovšetkým v prognóze ochorenia.

Akútna lymfoblastová leukémia

Akútna lymfocytová leukémia je menej častým ochorením v porovnaní s predchádzajúcim typom. Tu sú postihnuté kmeňové bunky, ktoré dávajú za vznik lymfocytom, teda bielym krvinkám. Tento typ tvoria u detí až 80% všetkých akútnych leukémií.

Príznaky akútnych leukémii

Akútne leukémie, počas ktorých dochádza k masívnej tvorbe nefunkčných krviniek, majú svoj neblahý vplyv na kostnú dreň, pretože tým bránia normálnemu procesu krvotvorby. Tá postupne vyhasína a dochádza k poklesu počtu červených krviniek prenášajúcich kyslík. Klesajú krvné doštičky, ktoré zodpovedajú za zrážanie krvi. Klesá tiež počet zdravých bielych krviniek, ktoré sú nevyhnutné na boj proti infekciám. Tým sa dokonalý systém obranyschopnosti, krvného zrážania a zásobenie buniek kyslíkom vážne naruší. Príznaky akútnej myeloidnej aj lymfoblastovej leukémie sú podobné a prejavujú sa ako:

  • malátnosť, únava a pocit vyčerpania, kedy už bežná aktivita veľmi vyčerpáva a navyše sa nedostavuje pocit regenerácie po výdatnom odpočinku
  • anémia, teda chudokrvnosť prejavujúca sa bledými sliznicami a kožou
  • častejšie infekcie
  • krvácavé prejavy v podobe bodkovitého krvácania na koži a slizniciach, ale aj rozsiahlejšie plošné krvácania, nezastaviteľné krvácanie z nosu a ďasien, podliatiny bez predchádzajúceho zranenia
  • bolesti a zmeny na ďasnách a v ústach
  • poruchy zraku, či sluchu
  • stavy zmätenosti a nevysvetliteľnej agresivity
  • poruchy vedomia
  • zväčšenie pečene a sleziny, postihnutie mozgu, sťažené dýchanie

Rizikové faktory vzniku akútnej leukémie

Príčina vzniku akútnych leukémií nie je presne známa. Jedná sa však o choroby, ktoré sú výsledkom opakovaného poškodzovania DNA v bunkách kostnej drene. Za rizikové sa považujú organické rozpúšťadlá ako sú benzén, alebo toluén, rádioaktívne žiarenie a tiež lieky využívané v terapii rakoviny, cytostatiká.

Diagnostika leukémii

Diagnostika leukémií spočíva v klinickom vyšetrení pacienta lekárom, laboratórnymi, či ďalšími vyšetrovacími metódami. Základom je anamnéza, kedy lekár zisťuje všetky ťažkosti pacienta, ktoré ho viedli k návšteve lekára. Z laboratórnych vyšetrení je najdôležitejšie komplexné vyšetrenie krvi. V krvnom obraze sa pri leukémii zisťujú odchýlky v počte jednotlivých krviniek, ale aj v pomernom zastúpení jednotlivých typov. Pri podozrení na leukémiu sa ďalej vykonávajú vyšetrenia chromozómov krvných buniek so zameraním na prítomnosť abnormalít v DNA. V rámci rozboru krvi je nutné vyšetriť aj orgány, ktoré môžu byť leukémiou postihnuté, predovšetkým pečeň a obličky. V neposlednom rade sa robí vyšetrenie kostnej drene aspiračnou biopsiou, teda metódou, kedy je do kosti zavedená ihla schopná pri jej vyňatí z tela odobrať vzorku.

Terapia akútnych leukémii

Cieľom terapie akútnych leukémií je obnoviť normálnu krvotvorbu. Používajú sa lieky zo skupiny cytostatík. Tieto lieky zabraňujú ďalšiemu rastu nádorových, ale aj zdravých buniek. Ak je akútna leukémia prognosticky závažná a šanca obnovenia normálnej krvotvorby mizivá, pristupuje sa k transplantácii kostnej drene. Dôležitá je aj liečba po vymiznutí príznakov, kedy síce vymiznú klinické prejavy uvedené vyššie, ale riziko návratu choroby je vysoké.

Prognóza akútnych leukémii

Prognóza akútnych leukémií nie je priaznivá a s vekom sa zhoršuje. Prognóza závisí aj od typu leukémie. Aj napriek kvalitnej liečbe je riziko návratu choroby veľmi vysoké! Výskum v terapii však pokračuje míľovými krokmi. Prognóza sa z roka na rok zlepšuje. Pacienti s akútnou leukémiou, ktorí nie sú liečení, prežívajú len 2 až 3 mesiace! U pacientov, ktorí môžu podstúpiť agresívne liečbu, sa dosiahne vyliečenie v 30 až 50%.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email