Akromegália a gigantizmus

14.4.2012 , Zuzana Boučková

akromegalie-a-gigantismus.jpg - kopie
akromegalie-a-gigantismus.jpg - kopie
Akromegália a gigantizmus sú choroby, ktoré vznikajú nadmernou produkciou rastového hormónu. Čím sa tieto ochorenia líšia? Vzhľadom ku skutočnosti, že od samotného vzniku ochorenia a stanovenia správnej diagnózy lekárom, obvykle uplynie aj niekoľko rokov, organizmus chorého býva už poškodený. Preto je veľmi dôležité mať na mysli možnosť výskytu tejto choroby. Iba potom je možné čo najskôr zahájiť správnu liečbu.

Akromegália a gigantizmus

Akromegália a gigantizmus sú ochorenia spôsobené nadmernou tvorbou rastového hormónu, ktorý je tvorený v hypofýze, inak zvanej podmozgová žľaza. Ako už napovedá samotný názov tohto hormónu, je dôležitý predovšetkým v detstve a adolescencii, kedy pôsobí na rast. Obe tieto ochorenia sú relatívne zriedkavé, bohužiaľ ak už sa u človeka objavia, jedná sa spravidla o chorobu veľmi vážnu. Medzi prejavy akromegálie a gigantizmu nepatria totiž len zmena výšky a vzhľadu tohto chorého, ale aj významné poškodenie funkcií mnohých vnútorných orgánov, ktoré následne vedie k ďalším zdravotným problémom a významne zvyšuje úmrtnosť týchto osôb.

Čo je príčinou akromegálie a gigantizmu

Základný rozdiel medzi akromegáliou a gigantizmom je v období, v ktorom sa zvýšená tvorba rastového hormónu objaví. Akromegália sa objavuje u dospelých, teda v čase, keď sú rastové štrbiny dlhých kostí už uzavreté. Kosti preto už nerastú viac do dĺžky, ale rozširujú sa a mohutnejú. Nápadné je predovšetkým zväčšenie tzv. akrálních partií (preto aj názov choroby akromegália), to sú okrajové části tela, medzi ktoré patria napr. nadočnicové oblúky, uši, nos, čeľuste, ruky, nohy. K zmenám dochádza zvyčajne pozvoľna, preto môžu po dlhú dobu unikať pozornosti okolia i lekárov. Gigantizmus je naopak ochorenie detí a dospievajúcich, u ktorých nie je rast kostí do dĺžky ešte zastavený. Títo jedinci nadmerne rastú a môžu tak dosahovať aj veľmi vysokého telesného vzrastu. Ak dôjde k nadprodukcii rastového hormónu ako pred uzavretím rastových štrbín, tak aj po ňom, dôjde ku kombinácii prejavov oboch z týchto chorôb a používa sa pojem gigantoakromegália. Najčastejším dôvodom vzniku nadprodukcie rastového hormónu býva nádor hypofýzy. Obvykle sa jedná o nádor nezhubný, čiže adenóm, v ktorom dôjde k zvýšeniu množstva buniek venujúcich sa tvorbe rastového hormónu. Takéto nádorové bunky potom nereagujú na podnety z iných tkanív, ktoré by v normálnom prípade množstvo vyprodukovaného rastového hormónu obmedzili.

Pôsobenie rastového hormónu

Receptory, na ktoré sa viaže rastový hormón, sa nachádzajú vo väčšine orgánov a tkanív tela, čo má pri nadmernom pôsobení rastového hormónu za následok fakt, že sú tieto orgány nevhodne ovplyvňované, a dochádza tak k ich poškodzovaniu. Menujme pre ilustráciu aspoň pár príkladov, ktoré systémy sú poškodené pri akromegálii či gigantizme. Postihnuté býva srdce, konkrétne vysoký krvný tlak, poruchy rytmu, predčasná ateroskleróza. Tráviacu sústavu postihne zväčšenie pečene a sleziny, žlčníkové kamene, karcinóm hrubého čreva. Vplyv má aj na kožu a podkožie, dochádza ku zhrubnutiu a zvýšenému poteniu. Ďalej sú pri akromegálii a gigantizme postihnuté kĺby artrózou a bolesťami. Okrem prorastového účinku pôsobí rastový hormón napr. aj na metabolizmus cukrov, bielkovín, tukov, vody a minerálov.

Liečba akromegálie a gigantizmu

Ako liečebné metódy akromegálie a gigantizmu sa tu ponúkajú tri rôzne varianty. Sú to neurochirurgický zákrok, ožarovanie, či liečba farmakologická. Pre každého pacienta je ideálna iná z týchto metód, preto je potrebné, aby boli v jednotlivých prípadoch dôkladne zvážené všetky pre a proti každej z nich. Všetky tieto postupy majú za cieľ zneškodniť nádor hypofýzy, ktorý je nebezpečný nielen kvôli zvýšenej tvorbe hormónov, ale aj tým, že môže svojím zväčšovaním utláčať ďalšie mozgové štruktúry. Vzhľadom na skutočnosť, že od samotného vzniku akromegálie a gigantizmu a stanovenia správnej diagnózy lekárom obvykle uplynie aj niekoľko rokov, organizmus chorého býva už značne poškodený. Preto je dôležité na možnosť výskytu akromegálie a gigantizmu vždy pomýšľať, aby bolo možné čo najskôr začať so správnou liečbou, a predísť tak nezvratným zmenám v tele pacienta.

Diskuze:

Filip : Dobrý deň , mám 19 rokov onedlho 20 , moja výška je 198 cm a za posledný rok som narástol cca 4-5 cm , najviac som narástol vo veku 16-18 rokov , myslíte si že sa ma môže týkať nejaká z týchto chorôb a myslíte že budem ešte raz ? Za odpoveď ďakujem :)

12. apríla 2019 23:07

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email