Prof. MUDr. Zoltán Oláh

  • očný lekár
  • LFUK Klinika oftalmológie Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Darina Bírová

očný lekár
DaMed, s.r.o. Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

0 km

MUDr. Oľga Fischerová

očný lekár
DFNsP Limbova 1, 83340 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Gašparová

očný lekár
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Patrícia Krajčová

očný lekár
Klinika oftalmológie LF UK a FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny