Prof. MUDr. Vladimír Zvara

  • urológ
  • MEDIFERA s.r.o. Štúrova 12, 811 02 Bratislava

Najbližší lekár

0.43 km

MUDr. Iľja Červenakov

urológ
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.52 km

MUDr. Ján Hoffmann

urológ
Cintorínska 16, 81108 Bratislava

0.58 km

Prof. MUDr. Ján Breza

urológ
Urologická klinika LFUK Limbová 5, 833 05 Bratislava

0.58 km

MUDr. Juraj Brutenič

urológ
Urologická kl. FNsP ak. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny