Prof. MUDr. Vladimír Zvara

  • urológ
  • MEDIFERA s.r.o. Štúrova 12, 811 02 Bratislava

Najbližší lekár

0.43 km

MUDr. Iľja Červenakov

urológ
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.52 km

MUDr. Ján Hoffmann

urológ
Cintorínska 16, 81108 Bratislava

0.58 km

Doc. MUDr. Frederico manuel Figueiredo goncalves

urológ
Urologická klinika LFUK Limbova 5, 833 05 Bratislava

0.58 km

MUDr. Kvetoslava Slebodníková

urológ
DFNsP - urológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny