Prof. MUDr. Viliam Bada

  • internista
  • FNsP ak. Dérera, III. interná kl. LFUK Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Pavol Borecký

internista
NÚTaRCH Krajinská 91-101, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Eleonóra Ďurišová

internista
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Adriana Kondrlíková

internista
Alergolog.úsek KTaPCH, FN Americké nám. 3, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Lesný

internista
SÚSCH Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny