Prof. MUDr. Pavel Šuška

  • gynekológ
  • LF UK - gynekolog.pôrod. klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zuzana Fülöppová

gynekológ
II. gyn.-pôr. klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Hrúzik

gynekológ
FN DNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Gabriela Manicová

gynekológ
Neštátna gyn. amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. František Valašek

gynekológ
VšZP Mamateyova 17 , P.O.BOX 41, 850 05 Bratislava

Ordinačné hodiny