Prof. MUDr. Milan Izák

  • očný lekár
  • NsP F. D. R. - očná klinika nám. G. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Monika Gajdošová

očný lekár
FNsP F. D. Roosevelta - očná kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Anna Hazuchová

očný lekár
NsP FDR - očná klinika Nám. Gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Bohuslav Hlôška

očný lekár
NsP FDR - očná klinika nám. gen. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Mária Molnárová

očný lekár
NsP FDR - očná kl. Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny