prof., MUDr. Ľudmila Podracká , CSc.

  • nefrológ
  • Trieda SNP 1, 04001 Košice
  • 055/2354595

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Dologová

nefrológ
Trieda SNP 1, 04001 Košice

0 km

MUDr. Eva Sádová

nefrológ
Trieda SNP 1, 04001 Košice

0 km

MUDr. Vladimír Gomboš

nefrológ
Nefrol. a dialyzačné centrum Fresenius Tr. SNP 1, 040 11 Košice

0.25 km

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká

nefrológ
Klinika pre deti a dorast, LF UPJŠ a FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 10:30 - 15:30
Utorok: 12:00 - 14:00
Streda: 10:00 - 15:30