prof. MUDr. László Kovács , DrSc, MPH

  • nefrológ
  • Limbová 1, 83340 Bratislava
  • 59371109

Najbližší lekár

0.16 km

MUDr. Martin Demeš , MUDr. Bernasovská

nefrológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

0.16 km

MUDr. Viera Pribylincová

nefrológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

0.16 km

MUDr. Zuzana Žilinská

nefrológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

0.52 km

Doc. MUDr. Silvester Krčméry

nefrológ
Klinika geriatrie LF UK Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 14:00 - 16:00
Utorok: 09:00 - 12:00