Prof. MUDr. Juraj Pechan CSc.

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ivan Daniel

chirurg
II: chir. kl. NsP Sv. CaM Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Tomáš Fila

chirurg
II. chirurgická klinika LFUK Antolská 11, 851 01 Bratislava

0 km

MUDr. Július Kotzig

chirurg
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Róbert Takács

chirurg
Odd. cievnej chir. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 13:00 - 15:00