Prof. MUDr. Ján Breza

  • urológ
  • Urologická klinika LFUK Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Juraj Brutenič

urológ
Urologická kl. FNsP ak. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Peter Bujdák

urológ
Urologická kl. SPAM Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Michal Horňák

urológ
LFUK - urol. kl. Limbová 5, 831 05 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Majling

urológ
Neštátna urologická ambulancia Ružinovská 10, 827 99 Bratislava

Ordinačné hodiny