Prof. MUDr. Ivan Žucha

  • psychiatr
  • Psych. klinika LF UK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. František Böhmer

psychiatr
DFNsP - kl. detskej psychiatrie Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Elena Dudláková

psychiatr
NZZ - psychiatria Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Alžbeta Kalmančoková

psychiatr
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Viera Oravcová

psychiatr
Krajský súd /MENOVACÍ DEKRÉT/ Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

Ordinačné hodiny