Prof. MUDr. Anton Vavrečka

  • kardiológ
  • NsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

FNsP Bratislava - Petržalka - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

kardiológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Dúbrava PhD.

kardiológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Dúbrava PhD.

kardiológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Oľga Jurkovičová CSc.

kardiológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

Ordinačné hodiny