PharmDr. Gabriela Bezáková PhD., Ing. Oľga Líšková

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Radomír Trška

gynekológ
Ul. Tibora Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica

0.04 km

MUDr. Július Alexy

gynekológ
Gynekologická amb. Dolná 32, 974 01 Banská Bystrica

0.04 km

MUDr. Ivan Philadelphy

gynekológ
MUDr. Milan Urbáni Dolná 32, 974 01 Banská Bystrica

0.29 km

MUDr. Ján Macejka

gynekológ
NsP F. D. Roosevelta - gynek. odd. L. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:30
Utorok: 07:00 - 15:30
Streda: 07:00 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 15:30
Piatok: 07:00 - 15:30