MUDr. Zuzana Žilinská

  • nefrológ
  • NZZ - nefrológia Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Chocholová

nefrológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Jozef Deák

nefrológ
MZ SR Limbová 2, 837 52 Bratislava

0 km

MUDr. Adrián Okša

nefrológ
Ústav prev. a klin. medicíny Limbová 14, 833 01 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Oláh

nefrológ
Dérerova FNsP, Hemodialyzačné odd. Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny