MUDr. Zuzana Laluhová

  • hematológ
  • DFNsP - hematológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tatiana Badová

hematológ
FNsP akad. L.Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Libuša Ceizelová

hematológ
Klinika laboratórnej medicíny Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Elena Hostýnová

hematológ
DFNsP Limbova 1, 83340 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Silvanová

hematológ
SÚSCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny