MUDr. Zuzana Hrubšová

  • Anesteziológ
  • DFNsP - OAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Chomová

Anesteziológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Hasáková

Anesteziológ
NMO - gen. J. Paškana Cesta mládeže 1, 831 31 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Padrtová

Anesteziológ
ŽNsP - OAIM Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Renáta Toboláková

Anesteziológ
FNsP akad. L. Dérera - OAIM Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny