MUDr. Zuzana Hlavatá

  • internista
  • NOÚ - kl. onkológ Klenová 1, 832 10 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Hana Krutá

internista
FNsP akad. L.Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Miroslav Martinkovič

internista
NMO Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Monika Rosoľanková

internista
FN - I. interná kl. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Tedlová

internista
FN - KTaPCH Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny