MUDr. Zuzana Ferančíková

  • gynekológ
  • 1. Gyn. pôr. klinika FN a LF UK Zochova 5, 811 03 Bratislava

Najbližší lekár

0.04 km

MUDr. Andrea Ďurechová

gynekológ
I.gyn.pôr.klinika FN Zochova 7, 811 03 Bratislava

0.04 km

MUDr. Andrej Havalda

gynekológ
I. Gyn.- Pôr. kl. LF UK a FN Zochova 7, 811 03 Bratislava

0.04 km

MUDr. Ladislav Maršík

gynekológ
I. GP klinika LFUK Zochova 7, 811 03 Bratislava

0.04 km

MUDr. Zuzana Nižňanská

gynekológ
LF UK , I. Gynekol-pôrod. kl. Zochova 7, 811 03 Bratislava

Ordinačné hodiny