MUDr. Zlatica Gombošová

  • internista
  • Tematínska 5, 85208 Bratislava

Najbližší lekár

0.2 km

MUDr. Milan Ušiak , PhD.

internista
Strečianska 13, 85105 Bratislava

0.66 km

MUDr. Drahomíra Demešová

internista
Antolská 11, 85107 Bratislava

0.66 km

MUDr. Jana Fülöpová

internista
FNsP - IV. interná kl. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0.66 km

MUDr. Laura Ižoldová

internista
NsP sv. CaM - odd. funkčnej diag. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 11:00 - 19:00
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 15:30