MUDr. Zlata Augustovičová

  • dermatológ
  • FNsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marie Havránková

dermatológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Vladimír Hegyi

dermatológ
Detská dermavenerologická klinika Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Poláková

dermatológ
OÚ Sv. Alžbety s.r.o. Hedukova 10, 812 50 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Trnovská

dermatológ
DFNsP - detská dermatovener. kl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny