MUDr. Zita Bačíková

  • gastroenterológ
  • NOÚ - gastroent. Klenová 1, 833 10 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Bartek

gastroenterológ
PLK Petržalka Šustekova 2, 852 16 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Marián Bátovský

gastroenterológ
FNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Marko Brix

gastroenterológ
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Krajčírová

gastroenterológ
II. detská klinika detskej FN Limbova 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny