MUDr. Vlasta Mitterová

Najbližší lekár

0.05 km

MUDr. Nadežda Kanátová

dermatológ
NZZ - dermatoven. amb. Dolná 38, 974 01 Banská Bystrica

0.15 km

MUDr. Tatiana Eliášová

dermatológ
Dolná 72, 97401 Banská Bystrica

0.29 km

MUDr. Ivona Eliášová

dermatológ
FNsP Roosevelta - dermatovener. odd. nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.29 km

MUDr. Štefan Ivan

dermatológ
NsP Roosevelta - kožné odd. Nám. gen. Svobodu 1, 97400 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:30
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:30