MUDr. Vladimír Wiedermann

  • psychiatr
  • Námestie SNP 10, 81465 Bratislava
  • 02/57887251

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Soňa Belanská

psychiatr
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.21 km

MUDr. Mária Králová

psychiatr
LF UK Psychiatrická klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0.21 km

MUDr. Ján Pečeňák

psychiatr
Psych.klin. LFUK a FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0.21 km

MUDr. Zlatica Šurinová

psychiatr
NZZ - psychiatria Tehelná 26, 832 40 Bratislava

Ordinačné hodiny
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00