MUDr. Vladimír Wiedermann

  • psychiatr
  • Námestie SNP 10, 81465 Bratislava
  • 02/57887251

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Soňa Belanská

psychiatr
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.21 km

MUDr. František Böhmer

psychiatr
DFNsP - kl. detskej psychiatrie Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.21 km

MUDr. Alžbeta Kalmančoková

psychiatr
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0.21 km

MUDr. Andrej Mayer

psychiatr
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00