MUDr. Vladimír Říha

  • prakt. lekár pre dosp.
  • MO SR - prevádzkové stredisko Kukučínová 132/27, 832 47 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Jurecká

prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára MUDr. Jurecká Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Meleg

prakt. lekár pre dosp.
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Mistríková

prakt. lekár pre dosp.
NOVAPHARM s.r.o. Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Silvia Pichlerová

prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára Šustekova 2, 852 16 Bratislava

Ordinačné hodiny