MUDr. Vladimír Michalka

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NZZ Koceľova 36, 821 08 Bratislava

Najbližší lekár

0.15 km

MUDr. Petra Olejčeková

prakt. lekár pre dosp.
PRO-SANUS a.s. Daxnerovo nám. 3, 821 08 Bratislava

0.43 km

MUDr. Beáta Kopáčiková

prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia praktického lekára Justičná 2, 811 07 Bratislava

0.62 km

MUDr. Valér Husarovič

prakt. lekár pre dosp.
VH Medic s.r.o. Vazovova 9B, 811 07 Bratislava

0.62 km

MUDr. Valéria Husarovičová

prakt. lekár pre dosp.
VH MEDIC, s.r.o. Vazovova 9B, 811 07 Bratislava

Ordinačné hodiny