MUDr. Vladimír Jančok

  • gynekológ
  • Antolská 11, 85107 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Martin Redecha PhD.

gynekológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Čierna

gynekológ
FNsP sv. CaM - III. ženská kl. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Čierny

gynekológ
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Michaela Lattáková

gynekológ
NsP Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 12:30 - 14:30
Utorok: 12:30 - 14:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00