MUDr. Vladimír Gabriška

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Cubínková

internista
MFN - I. Interná klinika Kolárová 2, 036 01 Martin

0 km

MUDr. Salim Salehi

internista
Nešt. zdravot. zariadenia ČSA 25, 036 01 Martin

0.21 km

MUDr. Lívia Dulíková

internista
JLF UK MT. - I. interná kl. MFN Kollárova 2, 036 01 Martin

0.21 km

MUDr. Dana Prídavková

internista
I. interná klinika Kollárova 2, 036 01 Martin

Ordinačné hodiny
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 10:30
Piatok: 08:00 - 12:00