MUDr. Vladimír Gabriška

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Cubínková

internista
MFN - I. Interná klinika Kolárová 2, 036 01 Martin

0 km

MUDr. Salim Salehi

internista
Nešt. zdravot. zariadenia ČSA 25, 036 01 Martin

0.21 km

MUDr. Eva Jakubovičová

internista
MFN Kollárova 2, 036 01 Martin

0.21 km

MUDr. Ivan Sámel

internista
MFN Kollárova 2, 036 01 Martin

Ordinačné hodiny
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 10:30
Piatok: 08:00 - 12:00