MUDr. Viola Lešková

  • očný lekár
  • NsP F. D. Roosevelta - očná klinika L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marianna Belanová

očný lekár
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Bohuslav Hlôška

očný lekár
NsP FDR - očná klinika nám. gen. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Mária Molnárová

očný lekár
NsP FDR - očná kl. Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Jaroslav Nikel

očný lekár
Očná klinika NsP F.D.R. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny