MUDr. Viola Gineliová

  • chirurg
  • Trieda SNP 1, 04001 Košice
  • 055/2353993

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Pavol Drahovský

chirurg
Trieda SNP 1, 04001 Košice

0 km

MUDr. Pavol Drahovský

chirurg
FNsP odd. detskej chirurgie Tr. SNP 1, 040 11 Košice

0 km

MUDr. František Kováčik

chirurg
NZZ - chirurgia Trieda SNP 1, 040 11 Košice

0 km

MUDr. Vladimír Sihotský

chirurg
1. Chirurgická klinika LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Ordinačné hodiny