MUDr. Viola Gineliová

  • chirurg
  • Trieda SNP 1, 04001 Košice
  • 055/2353993

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Kaťuchová

chirurg
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

0 km

MUDr. Vladimír Segiňák

chirurg
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

0 km

MUDr. Milan Šudák

chirurg
LFUPJŠ + DFN Tr. SNP 1, 040 11 Košice

0 km

MUDr. Andrej Vrzgula

chirurg
FNsP - chirurgická klinika Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Ordinačné hodiny