MUDr. Vilma Kumorová

  • internista
  • NZZ - PLPD Pekná cesta 6, 831 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Gašparíková

internista
FNsP - II. interná kl. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Margitfalviová

internista
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Estera Mikusová

internista
Klinika geriatria SPAM Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Šumec

internista
ŽNsP Šancova 110, 832 99 Bratislava

Ordinačné hodiny