MUDr. Viliam Slezák CSc.

  • chirurg
  • Antolská 11, 85107 Bratislava
  • 02/68672557,02/68673330
  • slezak@npba.sk

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Roman Okoličány CSc.

chirurg
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Juraj Pechan CSc.

chirurg
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Durdík

chirurg
NsP sv. Cyrila a Metoda - II. chir. kl. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Ernest Sivík

chirurg
NsP sv. CaM - odd. úrazovej chirurgie Antolská 11, 851 01 Bratislava

Ordinačné hodiny
Štvrtok: 12:00 - 15:00