MUDr. Viliam Slezák CSc.

  • chirurg
  • Antolská 11, 85107 Bratislava
  • 02/68672557,02/68673330
  • slezak@npba.sk

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tibor Molčan

chirurg
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Ivan Daniel

chirurg
II: chir. kl. NsP Sv. CaM Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Tomáš Fila

chirurg
II. chirurgická klinika LFUK Antolská 11, 851 01 Bratislava

0 km

MUDr. Maroš Straka

chirurg
NsP sv. Cyrila a Metoda - chirur. kl. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Štvrtok: 12:00 - 15:00