MUDr. Viktor Kopas

Najbližší lekár

0.19 km

MUDr. Tatiana Krausová

psychiatr
Svoradova 5, 81103 Bratislava

0.29 km

MUDr. Želmíra Luptáková

psychiatr
FN L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0.29 km

MUDr. Soňa Rabuteau

psychiatr
DFNsP - kl. detskej psychiatrie Úprkova 3, 833 40 Bratislava

0.29 km

MUDr. Michal Turček

psychiatr
Psychiatrická klinika LFUK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny