MUDr. Viktor Kopas

Najbližší lekár

0.19 km

MUDr. Tatiana Krausová

psychiatr
Svoradova 5, 81103 Bratislava

0.29 km

MUDr. Dušan Alakša

psychiatr
FNsP - psychiatr. kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0.29 km

MUDr. Ľubomíra Izáková

psychiatr
Psychiatrická klinika LFUK a FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0.29 km

MUDr. Andrea Marsalová

psychiatr
PK SPAM FM Mickiewiczova 13 Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny