MUDr. Viera Rajčanová

  • pediater
  • NSP FDR Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Martin Dluholucký

pediater
NsP FDR, klinika pre deti a dorast nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

Doc. MUDr. Karol Králinský

pediater
NsP FD Roosevelta Nám. Gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Jana Nikolinyová

pediater
FNsP F. D. Roosevelta - detské odd. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Katarína Okáľová

pediater
NsP FDR Nám. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny