MUDr. Viera Oravcová

  • psychiatr
  • Krajský súd /MENOVACÍ DEKRÉT/ Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dušan Alakša

psychiatr
FNsP - psychiatr. kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Marsalová

psychiatr
PK SPAM FM Mickiewiczova 13 Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Silvia Ondrušová

psychiatr
FN a LF UK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Janka Vránová

psychiatr
SPIRARE s.r.o. Americké nám. 3, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny