MUDr. Viera Oravcová

  • psychiatr
  • Krajský súd /MENOVACÍ DEKRÉT/ Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. František Böhmer

psychiatr
DFNsP - kl. detskej psychiatrie Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Dagmar Dziaková

psychiatr
PK SPAM FN Mickiewiczova 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Andrej Mayer

psychiatr
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Vladimír Žabkay

psychiatr
NZZ - psychiatria Tehelná 26, 832 40 Bratislava

Ordinačné hodiny