MUDr. Viera Janotková

  • Anesteziológ
  • NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Angela Alexyová

Anesteziológ
FN - AROIM Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Hrubšová

Anesteziológ
DFNsP - OAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubomíra Polóniová

Anesteziológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Miloš Vateha

Anesteziológ
FN Akad. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny